CET Sajtóközlemény a Patrióta Európa Mozgalom bejelentéséről

A Civil Együttműködési Tanácskozás, azaz a Kárpát-medencei civil háló ma Európa talán legnagyobb civil szerveződése. Több mint 400 ernyőszervezetet egyesít és több százezer támogató csatlakozott hozzá. Nyolc közép-európai ország, valamint az egész világ diaszpórában élő magyarjainak véleményét közvetíti. Magyarország és a Kárpát-medence magyarjainak legfőbb üzenete most az, hogy tántoríthatatlanul hiszünk a nemzetek közös Európájának eszméjében, és az Európai Unióban látjuk jövőnk zálogát. 2012. január 21-én a magyar civil társadalom békemenete négyszázezres tömeggel demonstrálta nem szűnő bizalmát a nemzeti érdekeket szolgáló kormány iránt. A csendes felvonulás célja a gondolatébresztés volt. Nem szabad hagynunk, hogy az Unió vezető szerveit félrevezessék a 2010-ben megbukott pártok hataloméhes képviselői és támogatóik, akik nemzetközi szinten, igaztalanul vádaskodnak a saját hazájuk ellen. Mai kezdeményezésünk az összefogás és Európa iránti elkötelezettségünket bizonyítja. A Kárpát-medencében, szülőföldjükön élő honfitársaink az elmúlt közel száz évben fájó szívvel viselték elszakítottságukat saját nemzetüktől. Az Unió nagy ajándéka, hogy a határok szabadon átjárhatók, így mindennapossá vált az aktív nemzettársaink közötti személyes érintkezés. Közös hazánk, Európa is a civil polgárok eddig soha nem látott együttműködését igényli. Európai szinten is itt az összefogás ideje! A világ, és benne Európa jelenlegi társadalmi és gazdasági tartópillérei recsegnek-ropognak. Az Európai Unió megújításra szorul. Szerkezeti változások egész sorát kell megvalósítani a megmaradás érdekében. A legsúlyosabb gond az, hogy a spekulációs tőke az elmúlt néhány évben fokozatosan uralma alá vonta a demokratikus módon megválasztott hatalmi rendszereket és kormányokat. Ezzel szemben megújult erővel vissza kell állítani a hatalmat legitimáló nép – a választópolgárok – tekintélyét, és biztosítani kell a képviseleti demokrácia érvényesülését. Működésbe kell hozni a civil kontrollt, és a nemzetükért, valamint a közjóért szolgálatot vállaló kormányoknak a társadalommal közösen kell szilárd uralmi struktúrát kialakítaniuk. Biztosak vagyunk abban, hogy Európa polgárai hasonlóan gondolkodnak, és támogatják a munka alapú társadalmat. A magyarság tisztában van kis létszámával és Európán belüli súlyával. De ez nem zárja ki, hogy Európa jobb jövőjéért példát mutassunk a kormány és az emberek összefogásában, és mint a kovász a kenyérben, ezzel járuljunk hozzá Európa megújulásához. Támaszkodjunk az öreg kontinens kincseire, vegyük elő és poroljuk le a hagyományos értékeket. Kerüljön ismét méltó helyére a család, a nemzet, a hűség, a hit és a szeretet összetartó ereje. Így lehet munkánk gyümölcse a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság. A Patrióta Európa Mozgalmat e célok elérése érdekében indítottuk útjára. Felkérjük Magyarország és Európa nemzethű polgárait a csatlakozásra. Kérjük, a közös célért végzett cselekvő munka mellett szimpátiájukat fejezzék ki azzal is, hogy a mozgalom jelképét, a sokszínű, de mégis egységes virágcsokrot kitűzik a ruhájukra. Szabadítsuk meg Európát, közös hazánkat a nemzeti közösségeket igaztalanul érő nacionalizmus vádja alól. CET Elnökség

2012. March 20. 10:46
<< Első< Előző Következő > Utolsó >>

2. oldal/2