Kárpát-hazánk

                  

Kárpát-hazánk
 
Te azt mondod Szlovákia, szlovákok? Én azt mondom Felvidék, és magyarok!
 
Te azt mondod Ukrajna, ukránok? Én azt mondom Kárpátalja, és magyarok!
 
Te azt mondod Románia, románok? Én azt mondom Székelyföld, Máramaros, Partium, Bánság, Erdély, és magyarok!
 
Te azt mondod Szerbia, Horvátország, Szlovénia? Én azt mondom Délvidék, és magyarok!
 
Te azt mondod Ausztria, osztrákok?
Én azt mondom Őrvidék, és magyarok!

C:\Users\user\Pictures\kép Kárpát-haza 8.jpg

2019. March 20. 00:00

Magyar népszokások - Szent Mihály napi szokásaink - szeptember 29.

                           

 

Magyar népszokások - Szent Mihály napi szokásaink - szeptember 29.
 
A gazdasági év fordulója, készülődés a télre, a női munkatilalom napja, és a legbiztosabb időjósló nap. Ha ezen az éjszakán az állatok összebújnak, kemény télre számíthatunk.
 
Ám, ha a fecskék még nem keltek útra, szép és hosszú lesz az ősz. Egyben keresztény jó cselekedetként a szegények megvendégelésének, a „szegényetetésnek” ideje is.
 
Az arkangyalnak nagy szerepe volt az emberi életben: sok helyen ma is hozzá imádkozva zárul a katolikus mise, aki az ember legerősebb támasza a gonosz elleni küzdelemben; de a legnehezebb pillanatban, a halálban is Mihály áll az ember mellett – éppen ezért hívták a „halott vőfélyének”, a ravatalozó állványt pedig „Szent Mihály lovának”.
 
Az ősz beálltával a kinti munkákban is jelentős határnap: az őszi vetést befejezve ekkor láttak neki benti munkáknak, mindenekelőtt a kukoricatörésnek, a méheket becsukták, az állatokat az erdőkből behajtották, a hegyi legelőkön pedig Szent Mihályhoz fohászkodtak, hogy ha eddig megmaradt a nyájba ne essék belé a farkas.
 
Gyergyói pásztorok ezen a napon tartották a farkas ünnepet, hogy a jószágot hazaterelés idején megoltalmazzák az ordasok kártételétől. A csíki pásztorok szintén Szent Mihály napján térnek vissza a havasokról, és elhányják, számba adják, azaz télire gazdáik gondviselésére bízzák a jószágokat.
 
Más helyeken is már ekkor elszámoltak a nyájjal a pásztorok a gazdáknak, és ünnepi lakoma, no meg áldomásivás mellett megkötötték az új kontraktust is.
 
E határjellegből fakadólag Mihály napja a „kisfarsangnak” is nevezett időszak kezdete, amikor a nagy nyári munkák végeztével a régiek mulatozásba fogtak, bálozni kezdtek.
 
Ekkor kezdődött "az eszem-iszom, dínom-dánom, lakodalom héthatáron", a nagy ősz lagzik, és a kisfarsang, az őszi juhász vigasságok ideje.
 
Egy időben ez annyira elfajult, hogy Kecskemét szolgabírája 1776-ban betiltotta az éktelen dorbézolást.

2018. September 29. 00:00

Jelképeink - Magyarország Alaptörvénye - amely a világ egyik legmodernebb és legátfogóbb alkotmánya - ami magyar, európai és keresztény

                     

 

Jelképeink - Magyarország Alaptörvénye - amely a világ egyik legmodernebb és legátfogóbb alkotmánya - ami magyar, európai és keresztény
 
 
Szánjunk rá három percet, olvassuk el!
 
Ezt illik, minden magát magyarnak valló embernek ismernie.
Osszuk meg, hogy sokan megismerhessék!
 
A preambulum teljes szövege:
 
Isten, áldd meg a magyart!
 
Nemzeti hitvallás
 
MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:
 
Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
 
Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.
 
Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.
 
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit.
 
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.
 
Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.
 
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.
 
Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.
 
Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével.
 
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
 
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.
 
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.
 
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
 
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
 
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
 
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.
 
Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
 
Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését.
 
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.
 
Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.
 
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.
 
Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.
 
Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.
 
Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.
 
Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk.
kattints a képekre - érdemes!

2018. May 13. 00:00

Kós Károly Ő is találkozhatott elég haza-, és nemzetárulóval hosszú élete során. Ez a gondolata is - mint megannyi más megfontolandó bölcsessége - saját minden napi keserű tapasztalatain nyugszik.

Kós Károly - (Temesvár, 1883 - Kolozsvár, 1977) - építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus
 
Ő is találkozhatott elég haza-, és nemzetárulóval hosszú élete során. Ez a gondolata is - mint megannyi más megfontolandó bölcsessége - saját minden napi keserű tapasztalatain nyugszik.
C:\Users\user\Pictures\Képp Kós Károly.jpg
 

2018. May 04. 00:00

Igenis fontosak a kimasló államférfiak minden nemzet sorsának alakulásában - becsüljük hát meg, és támogassuk Orbán Viktor nemzetépítő és nemzeti érdekeket érvényesítő vezetői munkáját! - Ne hallgassunk a mindkét ellenzéki oldal kisstílű károgására!

                             

"Meggyőződésem az, hogy a kiegyezéstől az összeomlásig eltelt félszázados békében rejlő nagy alkotási lehetőségeket teljes mértékben azért nem tudták kihasználni, mert nem támadt olyan kimagasló államférfiú, aki a nemzet bizalmát magában egyesítve, annak összes vágyait, összes érdekeit és összes erőit nagy akcióra egybe tudta volna fonni."
 
Klebelsberg Kuno (1875-1932) - jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter
 
Igenis fontosak a kimagasló államférfiak minden nemzet sorsának alakulásában - becsüljük hát meg, és támogassuk Orbán Viktor nemzetépítő és nemzeti érdekeket érvényesítő vezetői munkáját! -
 
Ne hallgassunk az ellenzéki oldal kisstílű károgására!

2018. May 04. 00:00

Írófejedelmünknek - mint mindig - ez esetben is igaza van - és mai világunk hazugságokon alapuló neoliberalizmusát juttatja eszünkbe, ahol mindent másnak mondanak, mint ami...

                          

Írófejedelmünknek - mint mindig - ez esetben is igaza van - és mai világunk hazugságokon alapuló neoliberalizmusát juttatja eszünkbe, ahol mindent másnak mondanak, mint ami...
 
"Ha minden császár kiadja pátensét és ukázát, hogy kétszer kettő ezentúl öt legyen, ha minden pápa kiadja bulláját, hogy kétszer kettőt ötnek higgyék, és ha minden pénzkirály ötnek fogja is számítani a kétszer kettőt, az azért mégis örökké négy marad."
 
Jókai Mór (1825-1904) - regényíró

2018. May 04. 00:00

A magyar konyha ínyencségei – Rizsfelfújt

A magyar konyha ínyencségei – Rizsfelfújt
 
Hozzávalók:
30 dkg kerekszemű rizs
1 liter tej
6 dkg vaj
csipet só
5 dkg mazsola (el lehet hagyni)
5 tojás
1 csomag vaníliás cukor
1 citromhéj
15-20 dkg cukor
zsemlemorzsa
 
Elkészítés:
Egy vízzel öblített rozsdamentes vastagabb aljú edényben a tejet tűzre tesszük. Amikor már majdnem forr, beleöntjük az előzetesen jól megmosott rizst, pici sót és a vajat.
 
Takarékra állítjuk, lefedjük, néha átkevergetjük, mert hamar le tud kapni. 15-20 perc után, amikor a tejet a rizs felvette, levesszük a tűzről, hűtjük.
 
A tojássárgákat kikeverjük a cukorral, hozzáadjuk a citromhéjat, a vaníliás cukrot, és a kihűlt rizzsel összedolgozzuk. A tojások keményre felvert habját óvatosan beledolgozzuk.
 
Kivajazott, zsemlemorzsával meghintett közepes méretű tepsiben 200 fokra előremelegített sütőben 45 perc alatt pirosra sütjük.
 
Vaníliás cukorral meghintve, lekvárral tálaljuk.

2018. May 03. 00:00

Minden nemzet ragaszkodik a maga ősi szokásaihoz

                                         

"Minden nemzet ragaszkodik a maga ősi szokásaihoz. Miért majmozzunk mi magyarok más nemzetet? Azt óhajtom szívemből, hogy hazánk fiai és leányai ne csak a régi magyar öltözettel öltözzék fel magikat, hanem a lelkük is maradjon magyar. Őrizzék meg a hajdani magyaros egyenességet és tündöklő tiszta erkölcsöt, mely nélkül nem maradunk meg."

Reviczy Judit bárónő leveléből - 1791

C:\Users\user\Pictures\Kárpát-medence szerte ismét divattá váltak a tradicionális alkalmi magyar öltözetek  fotó Ancient Hungary 65.jpg

2018. May 03. 00:00

Jól véssük fejünkbe mindannyian, ma élő magyarok , amit Wass Albert üzen nekünk a mindennapi szabadságról!

[

 

Jól véssük fejünkbe mindannyian, ma élő magyarok, amit Wass Albert üzen nekünk a mindennapi szabadságról!
 
"A szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamizsna.
Meghalni érte dicsőség, az igaz, azonban nem elég még ahhoz, hogy szabaddá tegye az életben maradottakat, ha azok nem vállalják, a rájok eső részt.
 
Mert a szabadságot, magyarok, ki lehet vívni valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte, de megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben maradt, élni is tud ám érette, napról-napra, kemény munkával és tiszta becsülettel.
 
Mindössze hőseinek halála árán, ingyen kegyelemből, még nem nyert szabadságot magának nép ezen a földön, s nem is fog soha."
 
Sztrájkolnak az égben - részlet
 
Wass Albert -(1908-1998) - író, költő

2018. May 03. 00:00

A magyar konyha ínyencségei – Paprikás krumpli

                             

 
A magyar konyha ínyencségei – Paprikás krumpli
Hozzávalók:
1 kg burgonya
20 dkg vörös hagyma
2 db zöldpaprika
1 db paradicsom
25 dkg füstölt kolbász (vagy/és jó minőségű virsli)
1 evőkanál őrölt piros paprika
olaj
 
Elkészítés:
A hagymát megtisztítjuk és apró kockára vágjuk, a zöldpaprikával együtt.
Kevés olajat forrósítunk egy lábasban, beletesszük a hagymát és a zöldpaprikát, üvegesre dinszteljük őket. Lehúzzuk a lábast a tűzről, és megszórjuk a pirospaprikával.
 
Átkeverjük, majd hozzáadjuk a megmosott, megtisztított és hasábra vágott burgonyát és felöntjük annyi vízzel, ami ellepi. Megsózzuk, ételízesítőt is tehetünk bele, beledobjuk a cikkekre vágott paradicsomot, és addig főzzük, amíg a burgonya majdnem megpuhul.
 
Hozzáadjuk a felkarikázott kolbászt, és addig főzzük, amíg meg nem puhul. Ezt az ételt érdemes egy kicsit "túlfőzni", úgy egy kicsit "testesebb", sűrűbb lesz a szaftja.
 
Friss kenyérrel tálaljuk. Savanyúságot, vagy friss salátát adunk mellé. Több vidéken galuskát is adnak hozzá. Úgy is nagyon ízletes.
 
kattints a képekre - érdemes!

2018. May 02. 00:00
<< Első < Előző Következő> Utolsó>>

1. oldal/856