Aki még mindig nem értené, hogy miért fontosabb mindennél a népességfogyás megállítása

Aki még mindig nem értené, hogy miért fontosabb mindennél a népességfogyás megállítása
Amennyiben nem tudjuk megállítani ezt a folyamatot, először nem lesz elég munkaerő az országunkban, aminek a következménye az ország gazdaságának a hanyatlás.
Ebből következik, hogy csökkennek a bérek, a nyugdíjak, miközben fel kell majd emelni a nyugdíjkorhatárt.
És mindezekből következően a mai fiataloknak majd már nem lesz nyugdíja!
Megoldás: a gyermekvállalás mindenek feletti támogatás!
 
fotó: "C:\Users\Mészáros László\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\ass  Aki még mindig nem értené, hogy miért fontosabb mindennél anépességfogyás megállítása AAmennyiben nem tudjuk megállítani ezt a folyamatot.jpg"

2023. September 20. 00:00

Folyamatosan félrevert harangok mellett

                         

Folyamatosan félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyermeket szülni. Abba kellene hagynunk az állandó pánikolást, siránkozást.

Böjte Csaba (1959) - ferences szerzetes

2019. September 15. 00:00

Húznak a vadlibák - avagy mitől erős egy igazi közösség - egy család, egy baráti kör, vagy akár a nemzet


 

Húznak a vadlibák - avagy mitől erős egy igazi közösség - egy család, egy baráti kör, vagy akár a nemzet
 
Tény: A vadlibák csoportosan „V” alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, s a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 70%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne.
 
Tanulság: Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a munkánkat, sokkal gyorsabban érjük el a célt.
 
Tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból, és egyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által.
 
Tanulság: Ha van annyi eszünk mint egy vadlibának, akkor együtt dolgozunk a közösséggel a közös cél érdekében.
 
Tény: Mint ismert a vadlibák V alakban szállnak - húznak. Amikor a vezető liba elfárad, egy másik veszi át a helyét az élen.
 
Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk egymásrautaltságunkat, s a megfelelő pillanatban átadni vagy átvenni a feladatot, a munkát éppúgy, mint a vezetést.
 
Tény: Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az elsőket erőfeszítéseikben biztassák.
 
Tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és fontos, hogy a gágogás biztató legyen.
 
Tény: Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, s addig együtt maradnak, míg meggyógyul, vagy elpusztul. A libák ezután visszatérnek a saját közösségükhöz, vagy hármasban, vagy már csak kettesben. Olykor egy másik közösséggel repülnek, míg el nem érik a sajátjukat.
 
Tanulság: Ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vadlibákban, átsegítenénk egymást a nehéz idõkön, ahogyan õk teszik.

2019. September 11. 00:00

Keresztény gyökereink - keresztény Kárpát-medence - keresztény Európa - megmaradásunk záloga

kkép-Keresztény Európa - Keresztény Kárpát-medence - A kersztény tudat, a keresztény hit erős hagyománya közösségépítő teremtő erő - a képen Bérmálkozó fatalok csíki székely népviseletben a Csíksomlyói kegytemplomban                     

 
 
Keresztény gyökereink - keresztény Kárpát-medence - keresztény Európa - megmaradásunk záloga
 
A keresztény tudat, a keresztény hit erős hagyománya közösségépítő, megtartó-, és teremtőerő.
A kereszténység mindenki számára – a nem hívőkére is – erkölcsi és kulturális érték, identitásunk alapja: A múlt, a jelen és a jövő! Az európai, és a magyar megmaradás ösztönének parancsa.

Mészáros László - Patrióta Európa Mozgalom alapítója
 
A képen: bérmálkozó fiatalok csíki székely népviseletben a Csíksomlyói kegytemplomban - Székelyföld - Erdély

2019. September 03. 00:00

A gyermekneveléshez család kell

                        "Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek, nem kell külön szoba, mindegyik szobába külön tévé, a gyermekneveléshez család kell." Papp Lajos (1948) - orvos, író

2019. April 05. 00:00

Kölcsey Ferenctől

                       


Ki gyermeket nevel, az a hon iránt szent kötelességet teljesít.

Kölcsey Ferenc (1790-1838) - költő, politikus és nyelvújító

2019. February 26. 00:00

"Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek, nem kell külön szoba, mindegyik szobába külön tévé, a gyermekneveléshez család kell." Papp Lajos (1948) – szívsebész orvos, író

"Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek, nem kell külön szoba, mindegyik szobába külön tévé, a gyermekneveléshez család kell."
 
Papp Lajos (1948) – szívsebész orvos, író

2019. January 31. 00:00

Gárdonyi Géza A családról

                    

A családról
 
"A teljes élet a családos élet: a fészek. Akinek nincs családja, csak fél életet él: mindholtáig hiányzik neki valami."
 
Gárdonyi Géza (1863-1922) - író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus

2018. December 20. 00:00

Család és nép Márton Áron

                                     


Család és nép
 
"...a család egészsége, erkölcsi tisztasága, szilárd kerete, a csorbítatlan szülői tekintély, a férj és feleség, a szülő és gyermek rendezett viszonya együtt biztosítják azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egészséges testű, értelmes, megbízható erkölcsű és alkotó készségű emberek szülessenek, és életképes, alkotó erejű népek képződjenek."
Család és nép - részlet - 1937
 
Márton Áron (1896-1980) - az erdélyi katolikus egyház püspöke

2018. December 19. 00:00

Férfiak és nők - rövidke lapszemle

                               


Férfiak és nők - rövidke lapszemle
 
Családban élni jó. Akinek pedig gyermeke születik, olyasmit birtokol, amihez fogható nincsen a világon. Akkor teljesen más dimenzióba kerülnek olyan fogalmak, mint önfeláldozás, felelősségérzet, alkalmazkodás...
 
Férfinak és nőnek lenni együtt, egy családban a legcsodálatosabb dolog a világon… Amikor a férfi egyszerűen férfi lehet, és a nő egyszerűen csak nő, nincs szerepzavar, és közösen hordozzák a terheket, akkor emelkedik az önbecsülés, dagad a kebel. És ez jól van így.
 
Szentesi Zöldi László - Magyar Hírlap

2018. December 18. 00:00
<< Első < Előző Következő> Utolsó>>

1. oldal/12