Valahol Erdélyben - "Isten kísérje utatokat, vigyázzatok magatokra - legyetek erősek, hogy mi is megmaradhassunk!"

Valahol Erdélyben
- "Isten kísérje utatokat, vigyázzatok magatokra - legyetek erősek, hogy mi is megmaradhassunk!"

- "A mi falunkon is áthaladt az anyaországiak csíksomlyói búcsúra robogó vonatszerelvénye."

fotó: Kosticsák Szilárd

C:\Users\user\Pictures\képp Isten kísérje utatokat, vigyázzatok magatokra - legyetek erősek, hogy mi is megmaradhassunk! - A mi falunkon is áthaladt az anyaorszáiag csíksomlyói búcsúra robogo vonatszerelvénye foót Kosticsák Szilárd.jpg

2017. July 15. 00:00

Ismerős Arcok együttes - Haza - rövid VIDEÓ!

Ismerős Arcok együttes - Haza - rövid VIDEÓ!
 
Mert nekünk ott van az otthonunk,
Ahol gyermekként játszottunk.
Apánk az ajtóban állt, anyánk étellel várt,
Ahol ébren is álmodtunk.
 
Ahol a harangok hangja szállt,
Ahol nagyapánk háza állt.
Ahol szó volt a szó, hol a rossz is túl jó,
Ez az egy út, mi járható!
 
Ismerős Arcok együttes
 
kattints a a dalra - érdemes!
https://www.youtube.com/watch?v=9DbzeLaEzqI

2017. July 09. 00:00

Ennyit az úgynevezett "Trianoni békéről"! André Tardieu

Ennyit az úgynevezett Trianoni "békéről" - a népek önrendelkezéséről!
 
"Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében."
 
André Tardieu (1876-1945) - a háromszoros francia miniszterelnök - a La paix című könyvéből - részlet

2017. July 04. 00:00

Kócs-Havas - Árva és Liptó határhegysége - HD minőségű rövid VIDEÓ!

                           

Ismerjük meg Kárpát-hazánkat!
Nézzük meg ezt a rövidfilmet is - ismerjük meg gyökereinket!
Osszuk meg ezt az anyagot is, hogy sokakhoz eljuthasson!

Kócs-Havas – Árva és Liptó határhegysége – HD minőségű rövid VIDEÓ!

kattints a VIDEÓRA és a képekre – érdemes!
https://www.youtube.com/watch?v=UIiaXpIAqCQ

2017. June 12. 00:00

Boldogasszony anyánk - Szentegyházi Gyermekfilharmónia - Székelyföld - Erdély - énekel a Váci Székesegyházban - VIDEÓ!

                                       

 

Boldogasszony anyánk - Szentegyházi Gyermekfilharmónia - Székelyföld - Erdély - énekel a Váci Székesegyházban - VIDEÓ!
 
Ének a boldogságos Szűzről
Boldogasszony anyánk
 
Boldogasszony anyánk,
régi nagy patrónánk,
Nagy ínségben lévén
így szólamlik hazánk:
Magyarországrul,
édes hazánkrul,
Ne feledkezzél el
árva magyarokrul!
 
Ó, Atyaistennek kedves szép leánya,
Krisztusnak szent anyja,
Szentlélek mátkája,
Magyarországrul,
édes hazánkrul
Ne feledkezzél el
árva magyarokrul!
 
Lancsics Bonifác (1674-1737) - 1714-ben lejegyzett verséből - részket
 
kattints a VIDEÓRA és a képekre - érdemes!
http://www.youtube.com/watch?v=FOqvREsAIgg

2017. June 09. 00:00

Majorosi Marianna (Csík zenekar): Trianon Himnusz......Tartsd magad Nemzetem! - VIDEÓ!

                                         


kattints a VIDEÓRAés a képekre - érdemes! http://karpatia.network.hu/video/hazaszeretok/trianon_himnusztartsd_magad_nemzetem

2017. June 04. 00:00

Juhász Gyula: Trianon - Elmondja Csurka László - rövid VIDEÓ!

                               

Juhász Gyula: Trianon - Elmondja: Csurka László - rövid VIDEÓ!
 
kattints a VIDEÓRA!
http://www.youtube.com/watch?v=6FcheOCJx5c
 
fotón: Magyarország trianoni feldarabolásának térképe

2017. June 03. 00:00

Magyar az, akinek fáj Trianon Illyés

                                 

  "Magyar az, akinek fáj Trianon."

Illyés Gyula (1902-1983) - író, költő

2017. June 02. 00:00

Pöstyén - Felvidék

                       

 
 
Világhírű fürdőváros a Vág mentén - Pöstyén - Felvidék
 
Pöstyén két részből áll, a városból és a világhírű gyógyfürdőből.
 
Már az erre harcoló római légiók is ismerték a Vág szigetének 67 fokos, kénes meleg-iszapos forrásait.
 
Egy 1551. évi útikönyv már említi a fürdőt, ekkor még csak gödrei voltak. Idővel fürdőházak épültek, de a török elpusztította őket.
 
A XVIII. században kezdett kiépülni. Előbb a Forgách grófok, később az Erdődyek tulajdona volt.
 
Főbb látnivalói: a fedett Kolonnád híd, a Thermia Palace fürdőszálló, az Irma-fürdő, a Napóleon fürdő, a Pro Patria fürdő és szálló, az 1832-ből származó plébánia templom és a XIII. században épült Johannita kolostor maradványai.
 
kattints a képekre - érdemes!
 
 

2017. May 31. 00:00

Gyimesi fohász - Népköltés - Székelyföld - Erdély

Gyimesi fohász
népköltés - Székelyföld - Erdély

Édesanyja, Nagyasszonya Igaz magyar fiaknak, 
Pátrónája, Pártfogója Régi magyar hazánknak! 
Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, 
Légy anyja fiaidnak! 

Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa! 
Igaz szívét és jó szemét Aki reánk fordítsa. 
Sok véres sebünket, panaszos ügyünket 
Aki előbb mozdítsa. 

Mindenfelé nyomorúság szorongatja népünket, 
Majd száraz ég, majd zápor, jég veri el termésünket. 
Most szívünk szomorú, fél, hogy lesz háború, 
Kétség gyötör bennünket. 

Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat, 
Becsületben és bőségben Örökös Országodat! 
Szánd meg, ó Jó Anya, Magyarok Asszonya, 
Hű magyar jobbágyodat! 

Jó hírnévnek, magyar vérnek gerjeszd vidám újultát, 
Királyáért, hazájáért vitéz vére buzdultát! 
Engedd, hogy hős karja mindig föltarthassa 
Az ellenség lándzsáját! 

Így zokogunk, így hódolunk, Mária, szent nevednek, 
Így remélünk, halunk s élünk jó anyai szívednek. 
A magyar Szent Hazát s Angyali Koronát 
Ajánld föl az egeknek!

2017. May 31. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/99