Közel kilencven év elmúltával, mi sem változott - ugyanez a helyzet ma is sajnos!

Kilencven év elmúltával, mi sem változott - ugyanez a helyzet ma is sajnos!

Az a mi nagy bajunk, hogy túlságosan nagy számmal vannak közöttünk passzív természetek, és elég sok a negatív ember, aki erejét többé-kevésbbé meddő kritikában meríti ki és e réven csak ritkábban javít, hanem inkább kételyeket kelt, csüggeszt és elkedvetlenít olyanokat is, akik különben produkálni tudnának.

Küzdelmek könyve - 1928

Klebelsberg Kuno (1875-1932) - jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatási miniszter  

2020. July 10. 00:00

Bartók Béla

                         

 
Világhírű zeneszerzőnk gondolatát különösen ajánljuk a manapság ijesztő mértékben megnőtt számú "Mama Hotel" lakóknak, azoknak a munkaképes fiataloknak, akik elsősorban a szülőktől kapott pénzből "élvezik az életet", valamint a szülői ház nyújtotta előnyöket és biztonságot.
 
"Kell, hogy minden ember, midőn férfikorúvá fejlődött, megállapítsa, minő ideális cél érdekében akar küzdeni, hogy e szerint alakítsa egész munkálkodásának, minden cselekedetének minéműségét."
 
Bartók Béla (1881-1945) - zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, tanár

2020. July 10. 00:00

Piros fehér, zöld, drága magyar föld...

                                       

Piros fehér, zöld, drága magyar föld...
 
E hármasszín a lelkemen ragyog,
Számomra nincs szebb ezen a világon;
E lobogót én, mert magyar vagyok,
Hűséggel védem, szeretettel áldom.

Sajó Sándor (1868-1933)
 


Sajó Sándor (1868-1933) - író, költő

2020. July 10. 00:00

E szóban - haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész öszvessége

       

A hazáról

E szóban - haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész öszvessége. Oltár, atyáid által istennek építve; ház, hol az élet első örömeit ízleléd; föld, melynek gyümölcse feltáplált.

Kölcsey Ferenc (1790-1838) - költő, politikus

2020. July 10. 00:00

Akár üzenetként is felfoghatjuk a háborúkat sorra kirobbantó, és most éppen Európa békéjét fenyegető, az önmaga létét is tagadó háttérhatalom számára

                         

Akár üzenetként is felfoghatjuk a háborúkat sorra kirobbantó, és most éppen Európa békéjét fenyegető, az önmaga létét is tagadó háttérhatalom számára

Nem vagyok hajlandó háborúzni, mert a háborúban csak vesztesek vannak.

Papp Lajos (1948) - Széchenyi-díjas szívsebész, író

2020. July 09. 00:00

''Nagy öröm volt'' - Horthy Miklós bevonulása Csíkba - Csíkdánfalvára - 1940 - rövid VIDEÓ!

                     

A néhai drága emlékű csíkdánfali Szabó Ferenc és Szabó Ilonka is emlékeztek a csodálatos 1940-es esztendő történéseiről: ''Nagy öröm volt'' ...
 
Horthy Miklós bevonulása Csíkba - Csíkdánfalvára - 1940 - rövid VIDEÓ!
 
kattints a rövid VIDEÓRA!
http://www.youtube.com/watch?v=uSG7cmp6PSA

2020. July 09. 00:00

Wass Albert gondolata ma különösen aktuális és megszívlelendő

                                     

"A fél világot bejárhatod, más ember földjén testvértelen leszel,  s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel."

Wass Albert (1908 -1998) - író, költő

2020. July 09. 00:00

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) - Nobel-díjas orosz író, aki megjárta a poklok poklát a kommunisták "jóvoltából"

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) - Nobel-díjas orosz író, aki megjárta a poklok poklát a kommunisták "jóvoltából"
 
(Mára a kommunisták zöldeknek, liberálisoknak, haladónak, progresszívnek, stb. "álcázzák" magukat, de ettől még kommunisták maradnak.)

 

C:\Users\user\Pictures\képp  Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) - orosz író.jpg

2020. July 08. 00:00

Hogy az USA hozta el a demokráciát Magyarországra? És még mit hozott a közelmúlt történelme során? - Mészáros László

Ezt érdemes elolvasni - megosztani!
 
Hogy az USA hozta volna el a demokráciát Magyarországra? És még mit hozott a közelmúlt történelme során?
 
A demokrácia és szabadság nevű színjáték amerikai „sakktábláján, sakkjátszmájában” a birodalom számára a földrajzi, stratégiai, gazdasági térségek csupán sakkfigurákként szerepelnek - természetesen az ott élő nemzetekkel, hús, vér emberekkel együtt.
 
Például Közép-Európa, Magyarországgal együtt csupán egy „gyalog” a táblán - köznyelven, egy paraszt - amely a játék „végső kimenetele” (értsd: a játszma megnyerése) érdekében minden további nélkül feláldozható.
 
A birodalom ezt a „beáldozást” mindig is megtette (mindig meghozta azt a gyalogáldozatot, ami az érdekeit szolgálta). A saját létét is tagadó világhatalom napjainkban is e logika szerint „jár el”, e szerint politizál, mozgatja a szálakat.
 
Ez az USA képében megjelenő háttérhatalmi képződmény, európai csatlósaival, európai helytartó országaival együtt, az első világégést követően Magyarországot – mint parasztot – minden további nélkül beáldozták a „játszma” végső megnyerésének az érdekében.
 
Egy Trianoni békeszerződésnek elnevezett gyalázattal „egyszerűen” letörölték a térképről, és végül is csupán egy csonkot engedélyeztek a helyén az esetleges túlélésre.
 
Természetesen mindezt a szabadság, a béke és a demokrácia jegyében követték el!
 
Na, ezt adta nekünk az USA képében megjelenő háttérhatalom!
De adott még egyebet is.
 
A második világháború kellős közepén, 1941-ben, ennek a nagyon demokratikus birodalomnak a 34. alelnöke (későbbi, a 33. elnöke /helytartója/) Harry S. Truman a következőt mondta:
„Ha azt látjuk, hogy a németek győznek, az oroszokat kell segítenünk, ha azt, hogy az oroszok, akkor a németeket, hadd irtsák egymást.”
 
Mint ismert végül is az Oroszokat támogatták – „így alakult történelmileg”. Mi meg a háború lezárásának az aktusaként azt tapasztalhattuk meg, hogy „mi lettünk az ajándék”, az alku tárgya, elszenvedők.
 
Ugyanis ez a nagyon demokratikus és nagyon humánus birodalom, minden szívfájdalom és lelkiismeret furdalás nélkül odavetett bennünket - mint egy véres koncot - Sztálinnak, és az ő embertelen kommunista diktatúrájának.
 
Ezt is a szabadság és a demokrácia jegyében tették – a sakkjátszma végső kimenetele szempontjából ugyanis ez a megoldás mutatkozott „racionális” döntésnek.
Magyarországot „büntetésből”, Lengyelországot „jutalmul” lökték oda a világ egyik legvéresebb, legembertelenebb diktátorának.
 
A második világháborút követően ezt kaptuk mi Amerikától, és európai reinkarnációitól.
 
És mindezek után jött a playboy fajsúlyú, „tökéletes vigyorú” udvari hopmester, a birodalom korábbi helytartója, Bill Clinton – aki azt merészelte a pofánkba vágni egy kampánybeszédben, hogy Lengyelország és Magyarország nem lennének szabadok az Egyesült Államok és a hidegháború nélkül.
Ez a két ország most úgy döntött - mondta playboy vigyorú - hogy a demokrácia túl macerás, és inkább Putyin típusú vezetést akarnak (értsd: diktatúrát).
 
Ismerve a fent is érintett történelmi előzményeket, valamint a mostani Oroszországot fenyegető, és a térségünk biztonságát semmibevevő, azt kockára tévő amerikai külpolitikát, valamint azt a nem elhanyagolható szempontot, hogy magyar emberek demokratikus parlamenti választásokon döntöttek Magyarország jövőjéről – még ennek a lihegő birodalmi pincsinek van képe gyalázni a mindig is szabadságra vágyó magyarokat, és a lengyeleket.
 
A közel száz év előtti országamputációnk, a mérhetetlen mennyiségű gyalázatot, szenvedést és véráldozatot követelő vesszőfutásaink rémségei után - amelyek persze amerikai perspektívából „csupán egy-egy parasztáldozatnak voltak tekinthetők” - ez a pojáca kiáll és vádol.
 
Ez az arca elé demokrácia-álarcot biggyesztő bábu és hasonló kaliberű felesége kiáll, és gyalázkodik hazánk ellen, a birodalom által ellenünk elkövetett rémségek sorozata után. Kiáll a tudatlan, tájékozatlan, de többségében azért felsőbbrendű önérzettel átitatott lelkű amerikai közönsége elé.
 
Kiáll gyalázni a magyarokat, mert ő ezt is megteheti.
 
És persze kiáll gyalázni a lengyeleket, mert mint tudjuk a legutoljára ők is elfelejtették, hogy hogyan kell "helyesen" szavazni a szabad választásokon – hogyan szükséges úgy voksolni, hogy az a birodalomnak is tessék, mert ha nem, akkor rád ereszti „lejárató gépezetét”, médiástúl, hitelminősítőstűl, csaholó plyboy helytartóstúl együtt.
 
Mészáros László – a Patrióta Európa Mozgalom alapítója

2020. July 08. 00:00

Tégy a magyargyűlöltet ellen!

                         

Ne bántsd a magyart! – Tégy a magyargyűlölet ellen!
 
Minden magyarnak, vallásra való tekintet nélkül, kötelessége felemelnie a hangját a magyargyűlölet ellen!
 
Tűrhetetlen, hogy ellenfeleink és ellenségeink a mai napig a legszemérmetlenebb módszerekkel gyalázzák, becsmérlik hazánkat, nemzetünket, és mindezekhez bőségesen találnak partnereket – árulókat - idehaza is, és Kárpát-medence szerte.
 
Ne bántsd a magyart!
Elég volt!
Meg kell védenünk magunkat! Megvédjük magunkat!
 
Tégy Te is a magyargyűlöltet ellen! Emeld fel a szavad, ha bántják a magyart!
Emeld fel a szavad, ha bántják országunkat, ha bántják nemzetünket!

2020. July 08. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/864