Franciaország - Kína ultimátumot adott Franciaországnak, hogy Párizs azonnal vessen véget a gyarmati paktumnak Afrikában!

Vérlázító!
Ez a Nyugat oktat bennünket, magyarokat szolidaritásról, emberségről, demokráciáról!
 
Kína ultimátumot adott Franciaországnak, hogy Párizs azonnal vessen véget a gyarmati paktumnak Afrikában!
 
A gyarmati paktum értelmében a volt francia gyarmatok nem importálhatnak, csak kizárólag Franciaországból és nem exportálhatnak termékeket más országoknak, csak kizárólag Franciaországnak, vagy azon keresztül.
 
De ennek részeként titkos paktumok is vannak, melyek érintik a gazdaság mellett, a katonaságot és a politikát is.
 
Ezek a volt francia gyarmatok pénzügyi tartalékaikat kizárólag Franciaország bankjában helyezhetik el és azon keresztül kell pénzügyeiket bonyolítani.
 
A "nagyon humánus" Nyugat Európa, Franciaországgal az élen, így uralja és zsigereli ki Afrikát!
 
A francia állam 14 afrikai ország tartalékait birtokolja ily módon 1961 óta:
Bénin, Burkina Faso, Bisszau-Gínea, Elefántcsontpart, Mali, Niger, Senegal, Togo, Kamerun, Közép-Afrikai Köztársaság, Csád, Kongó-Brazzaville, Egyenlítői-Guinea és Gabon.
 
Franciaország gyarmati paktumai:
 
Franciaország a függetlenedés címszava alatt egyfajta gyarmati paktumot kötött 14 afrikai ország azon vezetőivel, akik számukra is alkalmasnak bizonyultak a feladatra, hogy törlesszék azokat a juttatásokat és felépített infrastruktúrát, amelyet a gyarmati időszakban kaptak Franciaországtól.
 
A paktum a mai napig érvényben van, számos kötelezettséget állítva az egykori 14 volt francia gyarmattal szemben. A paktum részben egyfajta „kötelező szolidaritásvállalás”.
 
A 14 afrikai állam helyzetében ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy minden egyes évben külföldi pénztartalékaik 65%-át, illetve további, pénzügyi kötelezettségekből adódó 20%-át a Francia Köztársaság kincstárába kell elhelyezniük a francia pénzügyminiszter és a francia központi bank ellenőrzése alatt. (1963-ban ez az éves adó megközelítőleg a gyarmatok állami költségvetésének 40%-át tette ki, ma éves szinten 500 milliárd dollárnak felel meg!!!)
 
Vagyis ez a 14 afrikai ország pénzének évente csupán 15%-ához fér hozzá; ha ennél többre van szüksége, akkor hitelként felveheti a saját pénzét Franciaországtól – természetesen a magas piaci kamatok mellett.
 
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a francia állam a tartalékokból évente felvehető pénzösszegnek is határt szab, amelyet a „gyarmatország” előző évi állami bevételének 20%-án rögzítettek – ha ennél többre van szüksége az adott államnak, akkor Franciaországnak vétójoga van a kölcsönnel szemben.
 
Kína most felszólította Franciaországot, hogy vessen véget ennek a zsarnoki mentalitásnak és ne akadályozza az afrikai országok saját gazdaságát és kereskedelmét.
 
Például a kőolaj kitermelés 40%-át Kína végzi Kongóban, aminek pénzügyi része kizárólag Franciaország bankjain keresztül folyhat, ami nonszensz.
 
Egyes források szerint Kína 5 éves ultimátumot adott Franciaországnak a gyarmati paktumnak felszámolására hat ország vonatkozásában, és amennyiben ezt nem teljesíti, komoly szankciókra számíthat Kína részéről.
forrás: alternatí hírek

2020. August 30. 00:00

Gulácsy Lajos (1882-1932) festményeiből

[c

 

 

Gulácsy Lajos (1882-1932) festményeiből
 
A budapesti Mintarajziskolában – Balló Ede irányítása mellett – folytatott művészeti tanulmányai ellenére autodidakta festőnek tekinthető.
 
1902-ben Rómában, 1903 és 1904 között Firenzében, 1906-ban Párizsban járt tanulmányúton. Olaszországot később is rendszeresen felkereste, s számtalan képén örökítette meg az olasz városok középkori, reneszánsz hangulatát.
 
Első gyűjteményes kiállítása 1907-ben volt Budapesten, az Uránia Műkereskedésben. 1908-ban elnyerte a Ferenc Józsefről elnevezett jubileumi díjat; 1911-ben Nagyváradon és Temesvárott, majd 1912-ben Szegeden állította ki műveit, melyek sajátos álomvilágának és lázas képzeletének költői megnyilatkozásai. 1908-tól kedvelt tartózkodási helyévé az észak-olaszországi városkák váltak.
 
Velencében dolgozott éppen, amikor a háború kitörésének hírére idegrendszere összeroppant, s ettől kezdve rövid megszakításokkal idegszanatóriumok, majd – állapota romlásával – a lipótmezei elmegyógyintézet lakója volt.
 
E korszakában álombirodalma, Naconxipan tájait, figuráit ábrázolja gyöngéd színvilágú, lágy tónusú, szürrealisztikus képein.
 
1922-ben az Ernst Múzeumban gyűjteményes kiállítást rendeztek műveiből, 1924-ben azonban megvakult, és ez véget vetett alkotói pályájának.
 
kattints a képekre - érdemes!

2020. August 26. 00:00

A Csodák Ösvényén - videó!

Simó Annamária, Rakonczai Viktor, Pál István Szalonna, St.Martin:
A Csodák Ösvényén - videó!
kattints a videóra - érdemes!
https://www.youtube.com/watch?v=-7CjAE_7g4M
C:\Users\user\Pictures\ass  Simó Annamária, Rakonczai Viktor, Pál István Szalonna, St.Martin A Csodák Ösvényén.jpg

2020. August 21. 00:00

Régi magyar filmcsillagok - Csortos Gyula (1883-1945)

[

 

Régi magyar filmcsillagok - Csortos Gyula (1883-1945)
 
A Színiakadémiát 1904-ben végezte el. 1904–05-ben Debrecenben, 1905–1907 között Szegeden kezdte pályáját.
 
1907-ben a Népszínház-Vígoperához került. 1908-ban Beöthy László Magyar Színházához szerződött, majd egy csaknem botrányba torkolló előadást követően szerződést szegett és 1910–től 1912-ig a Vígszínházban játszott.
 
Itt lett belőle igazán nagy színész, amit részben Molnár Ferencnek köszönhetett, aki kiváló szerepeket írt számára. Ezt követően 1914-ig ismét a Magyar Színház tagja volt. Ekkoriban a Teréz körút 15. szám alatt lakott.
 
Súlyos cukorbetegsége az 1930-as évek elején jelentkezett először, emellett szívritmuszavar is fellépett nála. Önpusztító életmódja miatt szanatóriumi kezelésre szorult.
 
Első házasságából született egyetlen lánya 1943-ban elhunyt tüdőgyulladásban. Budapest ostroma elől ismerőseinek pincéjében húzta meg magát. A második világháború vége felé, már súlyos betegen vállalta el utolsó főszerepét, a Nemzeti Színházban lépett fel Csehov Medve c. drámájában.
 
1945 júliusában újból kórházba vitték, ugyanis lábsebe nehezen gyógyult. Ráday Imre külföldről hozatott penicillin-injekciót számára, de mielőtt az megérkezett volna, Csortos 1945. augusztus 1-jén a Fasor-szanatóriumban elhunyt.

2020. August 03. 00:00

A Nándorfehérvári diadal napja - A vár ahol Magyarország megvédte Európát – 1456. július 4–22.

                           


Már akkor is Magyarország védte meg Európát a muszlim invázió elől!
1456. július 22.
A Nándorfehérvári diadal napja - A vár ahol Magyarország megvédte Európát
 
A nándorfehérvári diadal a magyar–török háborúk egyik jelentős eseménye, amelynek során 1456. július 4–21. között a keresztények Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár várát II. Mehmed török szultán több mint tízszeres túlerőben levő ostromló seregével szemben, majd július 22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket.
 
Az eseményt a hadtörténelem – tekintettel kivívásának körülményeire, hosszú távú következményeire, illetve nemzetközi jelentőségére – az egyik legjelentősebb magyar győzelemként tartja számon.
 
A győzelem mintegy 70 évre megállította a törökök további európai terjeszkedését és Magyarország meghódítására irányuló próbálkozását.
 
A déli harangszó az egész keresztény világban azóta is a nándorfehérvári diadalra emlékeztet, a pápa a déli harangszóval hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy imádkozzanak a szabadságukért – amit egyébként nem mellékesen a magyarok vívtak ki számukra – Európa számára.
 
Patrióta Európa Mozgalom

2020. July 22. 00:00

"A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is." Wass Albert (1908-1998) - író, költő

A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is.
 
 Wass Albert (1908-1998) - író, költő

2020. July 20. 00:00

lenin A Fidesz EP-képviselőcsoportja az EU Bizottságához fordult

 

 

ass A Fidesz EP-képviselőcsoportja az EU Bizottságához fordult, hogy Magyarország állítólagos jogállamisági problémái miatti vegzálása helyett, a

2020. July 15. 00:00

Közel kilencven év elmúltával, mi sem változott - ugyanez a helyzet ma is sajnos!

Kilencven év elmúltával, mi sem változott - ugyanez a helyzet ma is sajnos!

Az a mi nagy bajunk, hogy túlságosan nagy számmal vannak közöttünk passzív természetek, és elég sok a negatív ember, aki erejét többé-kevésbbé meddő kritikában meríti ki és e réven csak ritkábban javít, hanem inkább kételyeket kelt, csüggeszt és elkedvetlenít olyanokat is, akik különben produkálni tudnának.

Küzdelmek könyve - 1928

Klebelsberg Kuno (1875-1932) - jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatási miniszter  

2020. July 10. 00:00

Akár üzenetként is felfoghatjuk a háborúkat sorra kirobbantó, és most éppen Európa békéjét fenyegető, az önmaga létét is tagadó háttérhatalom számára

                         

Akár üzenetként is felfoghatjuk a háborúkat sorra kirobbantó, és most éppen Európa békéjét fenyegető, az önmaga létét is tagadó háttérhatalom számára

Nem vagyok hajlandó háborúzni, mert a háborúban csak vesztesek vannak.

Papp Lajos (1948) - Széchenyi-díjas szívsebész, író

2020. July 09. 00:00

Tégy a magyargyűlöltet ellen!

                         

Ne bántsd a magyart! – Tégy a magyargyűlölet ellen!
 
Minden magyarnak, vallásra való tekintet nélkül, kötelessége felemelnie a hangját a magyargyűlölet ellen!
 
Tűrhetetlen, hogy ellenfeleink és ellenségeink a mai napig a legszemérmetlenebb módszerekkel gyalázzák, becsmérlik hazánkat, nemzetünket, és mindezekhez bőségesen találnak partnereket – árulókat - idehaza is, és Kárpát-medence szerte.
 
Ne bántsd a magyart!
Elég volt!
Meg kell védenünk magunkat! Megvédjük magunkat!
 
Tégy Te is a magyargyűlöltet ellen! Emeld fel a szavad, ha bántják a magyart!
Emeld fel a szavad, ha bántják országunkat, ha bántják nemzetünket!

2020. July 08. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/220