Marcipán Múzeum - Keszthely - Balaton - Dunántúl

                         

A Marcipán Múzeum és Cukrászda Keszthelyen, a Festetics Kastély közvetlen közelében, a Kastély tornyával szemben lévő mellékutcában található. A szép épület első felét a családias hangulatú cukrászda foglalja el. A cukrászda mögött van a Marcipán Múzeum, amely egy állandó cukrászati kiállítás, ahol 20 vitrinben mintegy 100 marcipánból készített díszmunka található, amelyeket a cégtulajdonos, Simonfai Jenő, és felesége, Ágnes készítettek, a ő kezük munkájának a remekei.

2018. December 30. 00:00

Böjte Csaba üzenete karácsonykor - nem csak karácsonyra

                         

"Csodálatos ez a Föld, az élet melyet ajándékba kaptunk a jó Istentől és nem csak Karácsonyra!  Örvendjünk neki és becsüljük meg nagy nagy szeretettel."

Böjte Csaba (1959) - ferences szerzetes

2018. December 26. 00:00

A népdal a megíratlan idők lírai emlékezete

                         

"A népdal a megíratlan idők lírai emlékezete."

Csoóri Sándor (1930-2016) - költő, író

2018. December 26. 00:00

Böjte Csaba boldogságmondásai a Tízparancsolatra

                        

Böjte Csaba boldogságmondásai a tízparancsolatra
 
Isten parancsolatai nem gúzsba kötnek, hanem az élet szabadságára és örömére vezetnek.
 
I. parancsolat: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
 
Boldog az az ember, aki egyedül a leghatalmasabb Úrnak, a világ teremtőjének szolgál, akit megszólíthat, társának, barátjának tarthat, és vele élheti a mindennapjait.
 
II. parancsolat: Isten nevét hiába ne vedd!
 
Boldog az az ember, aki Isten nevét szeretettel és tisztelettel veszi szájára, aki csendesen, nyugodtan meg tudja oldani a maga gondjait, feladatait, aki ura önmagának, háborgó érzelmeinek és szavainak.
 
III. parancsolat: Az Úr napját szenteld meg!
 
Boldog az az ember, aki a hét egy napján – Jézus Krisztus feltámadásának emlékére ez a nap a vasárnap – megáll, az Ég felé fordítja szemét, a hét százhatvannyolc órájából legalább egyen a nagycsaládjával, az egyházközségével, a közösségével a szentmisén imádkozik, erőt merít, hogy ne kizsigerelve, kimerülve, hanem derűsen, feltöltődve folytassa a mindennapi munkát.
 
IV. parancsolat: Atyádat és anyádat tiszteld!
 
Boldog az az ember, aki szereti és tiszteli apját és anyját, mint ahogy a bimbó szereti a megtartó, tápláló gyökeret, mint ahogy a folyó szereti a forrást, mint ahogy a madár szereti a fészket, mert hatalmas nyugalom, béke, öröm és fény születik meg benne.
 
V. parancsolat: Ne ölj!
 
Boldog az az ember, aki tiszteli az életet, bármilyen formában jelenik is meg.
 
VI. parancsolat: Ne paráználkodj!
 
Boldog, aki Isten gyönyörű ajándékaként éli meg hitvesével a testi szerelmet.
 
VII. parancsolat: Ne lopj!
 
Boldog az az ember, aki más tulajdonát tiszteletben tartja, aki a rábízott anyagi javaknak nem szolgája, hanem bölcs őrzője, gyarapítója és továbbajándékozója.
 
VIII. parancsolat: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
 
Boldog az az ember, akinek igaz, vigasztaló, áldó szavaiból, tetteiből bizalom, élet fakad.
 
IX. parancsolat: Felebarátod házastársát ne kívánd!
 
Boldog az az ember, aki csak az után vágyakozik, ami az övé, mert a hűség biztonságot, bizalmat és teljességet ad.
 
X. parancsolat: Mások tulajdonát ne kívánd!
 
Boldog az az ember, aki megelégszik azzal, ami az övé, és a munkát, a becsületes fáradozást az élet értékének tekinti.
Iránytű a végtelenhez című kötetéből
 
Böjte Csaba (1959) - ferences szerzetes

2018. December 25. 00:00

Kinek szívében a haza nem él...Kölcsey

                       

"Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt."

Kölcsey Ferenc (1790-1838)

2018. December 24. 00:00

Hun Miatyánk

                     

Hun Miatyánk
 
"Miatyánk Istenünk, bennünk van országod.
Előttünk Szent Neved, s törvény akaratod.
Minden napunk gondját magadon viseled,
Bűneinket mint mi is másnak- nekünk elfeleded.
Te kezed vezet kísértéseken át
s lefejte rólunk a gonosz járomát.
Tied a nagyvilág összhatalma, üdve
Mindöröktől kezdve, legyen mindörökre!"
 
Az imát egy Krisztus születése után 410 és 460 között készített hun ezüstveretes szíjvégre vésték rovásírással, mely ma a Kijevi Nemzeti Múzeumban található meg.
 
C:\Users\user\Pictures\hunok 5656565.jpg

2018. December 24. 00:00

Akkor Isten áldása kiáradna ránk

Akkor Isten áldása kiáradna ránk
 
"Ha a mai gazdasági, társadalmi hullámverésben békés nyugalmat tudnánk teremteni magunkban, környezetünkben , akkor Isten áldása kiáradna ránk, és megmaradnánk.
 
Ha hitetlenül a gonosz lélekre figyelünk, akkor a félelem, a szorongás, a legtöbbször felesleges pánik, alaptalan stressz összemorzsolja a szívünket is, a népünket is."
 
Böjte Csaba (1959) - ferences szerzetes

2018. December 24. 00:00

A szeretetnek melege van a természet hidegében

                                     

A szeretetnek melege van...
 
"A szeretetnek melege van a természet hidegében - és világossága van az élet sötétségeiben; és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben - és lecsókolják a könnyeinket a fájdalomban."
 
Gárdonyi Géza (1863-1922) - író, költő, pedagógus

2018. December 24. 00:00

Petőfi Egy új hazát, mely szebb a réginél...

Kedves Barátaink!
 
Csak akkor tudjuk tartósan megváltoztatni a 2010-ben még megváltoztathatatlannak látszott helyzetünket, ha tovább haladunk a megkezdett közös utunkon - ha sokan vagyunk eltökéltek, hogy örökre leverjük végre a béklyóinkat!
 
Barátsággal:
Mészáros László - a Patrióta Európa Mozgalom alapítója
 
C:\Users\user\Pictures\képp Petőfi - van hozzá poszt - szöveg - Mészáros László.jpg

2018. December 23. 00:00

Magyarország nem lesz gyarmat! Mészáros László

                       


Magyarország nem lesz gyarmat!
 
Az elmúlt nyolc évben Magyarország a korábbiakhoz képest teljesen új szemléletű nemzetpolitikát, államszervezést, gazdaságpolitikát, külügyi kapcsolatrendszert alakított ki magának, hogy a nagyhatalmak gyarmatosítási szándékú szorításából, illetve az ellenséges utódállamok asszimilációs politikájából adódó kiszolgáltatott helyzetét valamelyest enyhítse, így felszámolhassa hazánk "kompország státuszát".
 
Határokon átívelő nemzetegyesítés, a Közel-, és Távol-Keletre nyitás politikája, a multik megadóztatása, a bankok megregulázása, a családokat kiemelten támogató kormányzati cselekvés-sor, a megújuló, és összességében csökkenő terheket jelentő adórendszer, a rezsicsökkentések sorozata, mind mind részei, a mára Európa szerte "magyar útként" emlegetett új nemzetpolitikai filozófiának és modellnek.
 
Kompországból csak ezen a "magyar úton" válhatunk a világban magának tiszteletet parancsoló erős gazdasággal rendelkező szuverén országgá, egyenrangú, elfogadott tárgyalópartnerré.
 
Az erősebb Magyarország, erősebb érdekérvényesítési pozíciót jelent. Az erős pozíció, egy átgondolt, jól megtervezett, és következetesen képviselt nemzetstratégiával párosulva "csodákra képes".
 
Létérdekünk tehát, ha nem "meghúzódva", statisztaként akarunk élni Európában, hanem korábbi történelmi dicsőségeinkhez méltó elbánást kívánunk kivívni magunknak a világban, hogy ezt a politikát, annak a folytatását támogassuk.
 
Akarunk és merünk újra naggyá válni!
S mindenki megláthatja: "A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez”
 
Mészáros László a Patrióta Európa Mozgalom alapítója

2018. December 20. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

3. oldal/218