Haverok buli Fanta... Az ismert reklámszöveg a mai valósághoz igazítva:

Haverok, buli, Fanta...
 
Az ismert reklámszöveg a mai valósághoz igazítva:
Emberek (katonának beöltöztetve), háború, szörnyűség, kín halál, és persze... "Fanta" a háttérhatalmi tényezőknek.
 
grafika: Atraktiva

2017. May 05. 00:00

Valóban nagy a baj, ha már ez a gyűlölködő SZDSZ-alapító is el kezdett rettegni!

Valóban nagy a baj, ha már ez a gyűlölködő SZDSZ-alapító is el kezdett rettegni!
 
Amíg mi mondtuk ugyanezt - mert meg akartuk védeni családjainkat, nemzetünket, országunkat, Európát a muszlim inváziótól - mi is "fasiszták, nácik, bolsevikok, rasszisták, intoleránsak, stb. voltunk!
 
fotó: 
képp Valóban nagy a baj, ha már ez a gyűlölködő SZDSZ-alapító is el kezdett rettegni!
 

2016. June 22. 00:00

Kilenc éve történt a rendőrterror – A főbűnös Gyurcsány máig érintetlen - lapszemle

                          (2010-ben az USA, és annak európai leányvállalata - az EU - nyomására, a független Magyar Országgyűlés határozatát - mi szerint a 65 év feletti bírókat nyugdíjazzák - nem lehetett végrehajtani, mert "sérült volna a jogállamiság. Így a magyar igazságszolgáltatásban a mai napig nem történhettek a rendszerváltoztatás személyi konzekvenciái. A bírói, az ügyészi kar továbbra is független - az igazságtól!) 1956-os forradalom kitörésének ötvenedik évfordulóján a fővárosi Astoriánál a Fidesz ünnepi tömeggyűlést szervezett. 2006. október 23-án történt meg az a gyalázat, hogy a feletteseik utasítására tömegoszlató rendőrök a több száz ünneplő civilt, járókelőt támadtak meg, vertek agyba-főbe és tartóztattak le, és ezreket félemlítettek meg. Ma már tény, hogy aránytalan mértékben, szükségtelenül és törvénysértően alkalmaztak erőszakot a rendőrök. A diktatúrákat idéző megfélemlítő akciónak 167 sérültje volt (köztük 17 rendőr és 5 külföldi), 33-an szorultak kórházi kezelésre. Gumilövedékek miatt fél szemére megvakult a tüntetések két résztvevője is. Hiába éltek több százan is panasszal bántalmazásuk miatt az ügyészségen, mivel a sisakban, maszkban, azonosítószám nélkül oszlató rendőrök többségét nem lehetett azonosítani, csupán hatuk ellen emeltek vádat.. A 2006-os őszi események miatt Bene László volt országos és Gergényi Péter volt budapesti rendőrkapitány, valamint társaik ellen zajló eljárásban hamarosan ítéletet hirdet a Fővárosi Törvényszék, de az akkori politikai vezetés nem került a vádlottak padjára. Pedig a 2006-os törvénysértések hátterét vizsgáló Balsai-jelentés, illetve a bizottság munkájában kulcsszerepet vállaló Völgyesi Miklós szerint is megkerülhetetlen lett volna Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök büntetőjogi felelősségre vonása. Balsai jelentése szerint szükségszerű lett volna vizsgálni Gyurcsány Ferenc politikai és jogi felelősségét is. A jelenlegi alkotmánybíró által fémjelzett jelentés ugyanis kiemelte, Gyurcsány Ferencnél felvetődhetett a terrorcselekmény elkövetésének lehetősége is. A Balsai jelentés magyarázata: „A törvényi szabályozásra figyelemmel a terrorcselekménynek nem csak a külföldi sajtóhírekből és mozifilmekből a közvélemény által is ismertebb cselekmény minősülhet, hanem hatályos büntetőjogunk szerint a lakosság megfélemlítése is, amennyiben az erőszakkal párosul.” A volt miniszterelnöki megbízott szerint „ami 2006. október 23-án történt Budapest belvárosában, az alkalmas volt a lakosság megfélemlítésére, ugyanis nemcsak a közterületeken jelen lévők, de a tévénézők tudatában is alappal keletkezhetett reális félelemérzet.” Völgyesi Miklós nyugalmazott legfelsőbb bírósági tanácselnök 2007-ben feljelentést tett Gyurcsány Ferenc ellen, de a Központi Nyomozó Főügyészség azt a beadványát is visszadobta. Pedig szerinte az ellenzéki tüntetés szétverését a rendőri vezetés politikai háttértámogatás, utasítás nélkül nem merte volna meglépni. A parancs kiadására pedig egyedül Gyurcsánynak volt lehetősége A Fővárosi Törvényszéken, Gergényi Péter és társaival szemben folyó eljárás és a több mint két éve zajló per pedig csak egy „színjáték” - mondta a nyugalmazott főbíró. Pesti Srácok

2015. October 23. 14:09

Osztrák sajtó: az USA katonai szerepvállalása egy katasztrófa a világnak

                            Úgy tűnik, a sógorok is kezdenek észbe kapni. Valószínűleg a határon beözönlő, a vasútállomásokat, főútvonalakat hangyaként ellepő menekültáradat kezdi nyitogatni a szemeket, de tény, hogy egyre több hang kezdi hallatni magát, sajtóban, televízióban, politikai vitaműsorokban. A kérdés mögött azonban nem csak az a lényeges, hogy oldják meg a jelenleg kialakult helyzetet. A dolog megoldásához szükséges feltárni az okokat, hogy valóban orvosolni lehessen azokat. Most már nem kell jobboldalinak, nácinak, nyilasnak lenni ahhoz, hogy kimondja valaki, a fő ok az USA ténykedése a Közel-Keleten. Az osztrák sajtó kicsit tovább is megy a dologban. Nem csak arra fókuszál, hogy az USA felborította szép lassan az egész térséget, hanem arra is, mennyire elhibázottak az utolsó lépései is. Hivatkozik egy ISIS vezető nyilatkozatára, melyet alátámaszt egy Facebook bejegyzés a mellette szereplő rövidfilmmel együtt. A filmen 30, az USA kiképzők által Törökországban kiképzett úgynevezett mérsékelt iszlamista áll be az ISIS-be, valamint adja át a rá bízott modern fegyverzetet az ISIS helyi parancsnokának. Voltaképpen az USA azokat a szélsőségeseket fegyverzi fel, akiket állítólag bombáznak. Természetesen mi tudjuk, hiszen többször megírtuk már, hogy az ISIS, éppen úgy, mint az ukrajnai Jobb Szektor, Aidar és a többi, a CIA teremtménye. Ezt magas rangú amerikai titkosszolgálati vezetők nyilatkozták már, csak a sajtó eltussolja az ilyen jellegű beszédeket. Van azonban egy érdekes dolog, mégpedig az, hogy ha az USA az oka mindennek, akkor miért mi, és miért nem az USA finanszírozza a menekültek ellátását, tesz lépéseket a menekültek elszállítására, végleges vagy ideiglenes letelepítésére az Egyesült Államok területén. Elvárja, hogy a törökök, görögök, magyarok, németek, franciák oldják meg azt a kérdést, amelyet neki kellett volna. Ehelyett minden régióban, ahova betette a lábát, semmi más nincs csak káosz és háborúk. Afganisztántól Szírián át Líbiáig. Mindenhol. Az USA katonailag, szervezettségben, politikailag leszerepelt nullára. A káosz pedig már nem csak a közel keletet, hanem Európát is fenyegeti! Vári Roland – Nemzeti Arcvonal  

2015. October 01. 11:45

Czakó Gábor: Európa nyelvi, értelmi és lelki zavarba süllyedt - Ha a szavak használata nem helyes, akkor a fogalmak értelme zavaros...

                      EU-káosz. Vagy inkább zagy, netán Bábel? A napisajtóból is ordít, hogy Európa nemhogy kezelni nem tudja a területén hónapok óta örvénylő eseményeket, hanem megnevezni sem: a délről áramló tömegekkel kapcsolatban beszél határsértőkről, menekültekről, migránsokról, álcázott iszlámharcosokról – a sort bárki bővítheti saját meggyőződése, vérmérséklete és tapasztalatai alapján. A politikusok és az úgynevezett értelmiségiek zöme összevissza beszél, miként teszi ezt évtizedek óta. Nagy a saruk, mert nem tudják értelmesen és világosan meghatározni, hogy kik jönnek, s mi a teendő velük. Az európai világban nem egyszerűen holmi lutheri, kálvini reformáció zajlott le az elmúlt évszázadban, hanem gyökeres váltás. Talán elég egy példa. Engedve a posztmodern világirányzatok nyomásának, ma már nem merik kimondani az úgynevezett vezető kulturális és társadalmi tényezők, sőt, immár egyszerű emberek sem, hogy ők fiúk-e vagy lányok, miközben vallásuk helyett – nem mellette, helyette – a „tudományos világnézetet” vallják és hirdetik. Ügyet sem vetnek arra, hogy a tudomány az emberiség őstapasztalatával egybehangzóan a nemeket világosan megkülönbözteti. Természetesen a maga módszereivel igazolva és alátámasztva. Az emberiség számára évezredek óta világos ennek a nyelvi, értelmi és lelki zavarnak az együttes veszélye. Egész pontosan a bábeli torony építésének csődje óta. Erre tisztán emlékszik a kereszténység és a zsidóság. Akkor maga Isten zavarta össze az eget ostromolni akarók nyelvét, most az Isten ellen lázadók rombolják szét a nyelvet. A sajátjukat, és minden velük egy gyékényen áruló nép nyelvét. Ugyanis nem a „dolgok bőrét”, a szavakat támadják, hanem a szavak által hordozott fogalmakat, és a bennük rejlő léttényeket. Példánk szerint a lány és a nő, valamint a fiú és a férfi mibenlétét. Természetesen a sikeres hadművelet következtében összezavarodnak ők maguk is. Innen nézve érthető, hogy a zagymondók miért sikoltoznak hisztérikusan, ha a magyar miniszterelnök megszólal a magyarok nyílt és értelmes nyelvén. Vajon van-e ép lelkű európai, aki ne vette volna észre, hogy „az erkölcs és művészet nem virágzik” a kereszténység, Szent Ferenc, Csontváry, Mozart és Shakespeare földjén? Az ókori bölcsességek közt egyik kedvencem Konfuciusztól (Kr. e. 551 – Kr. e. 479) való. Történt, hogy Vej herceg megbízta a bölcset országa kormányzásával. Egy kotnyeles tanítvány megkérdezte a Mestert: „Mi legyen első teendője? Konfuciusz így szólt: – A szavak helyes használatának helyreállítása. Ce Lu szólt: – Ez az egész? Most az egyszer a Mester hibázni fog. Miért kell a szavakat helyesen használni? – Milyen együgyű vagy! A bölcs mellőzi azt, amit nem ért. Ha a szavak használata nem helyes, akkor a fogalmak értelme zavaros; ha a fogalmak értelme zavaros, nem lehet szabatosan cselekedni; ha nem lehet szabatosan cselekedni, akkor az erkölcs és művészet nem virágzik; ha erkölcs és művészet nem virágzik, a büntetés értelmetlen; ha a büntetésnek nincs értelme, a nép nem tudja, hová lépjen, és mit tegyen. A bölcs első dolga, hogy fogalmait szavakká, szavait pedig tettekké tegye. Nem tűri, hogy szavaiban rendetlenség legyen. Minden ezen múlik.” A mai Európa nyelvi zavara és tehetetlensége folytán képtelen megnevezni, s ezáltal fölfogni a dolgokat, így az ellene indult támadás okát, célját, lényegét sem. Szóvivői „több Európát!” követelnek, s ebben igazuk van: több Dantéra, Weöresre, Beethovenre, Einsteinre van szükségünk, és kevesebb bábelépítőre. Ebből az is következik, hogy a kontinensre érkezőket soha nem fogja asszimilálni, mert azt sem tudja megállapítani, hogy kik ők és mit keresnek itt? A hívatlan vendégek meg ugyan mihez asszimilálódnának? A zagyhoz? Miért tennék? Van őnekik szabatos nyelvük, vallásuk, hitük, emberi önazonosságuk. Például szilárd meggyőződésük és tapasztalatuk arról, hogy fiúk-e vagy lányok. Egyszerűen azért, mert nyelvi, azaz szellemi zavarodottságuk nem kezdte ki biológiai, erkölcsi s lényegében emberi éntudatukat. Néhány év múlva az európai zagynépek gyermekeinek arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy a siítákhoz vagy a szunnitákhoz, az arabokhoz vagy az afgánokhoz, a keresztre feszítőkhöz vagy a torokelvágókhoz akarnak-e hasonlítani. Megfertőzik-e a mostani jövevényeket, akik közt vajon születnek-e új Naszreddin hodzsák, al’Darkhawik, Omar Khayyamok, Avicennák? A szerző író Magyar Hírlap                  

2015. September 28. 10:22

Bencsik András: A háború előérzete

                                Tudtuk, hogy eljön az a pont, amikor a világ jólétben élő 7 százaléka (az unió 500 millió lakosa) meg kell védje életszínvonalát a maradék 93 százaléktól, de amikor olyan szépen süt a nap, az ember egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni, hogy a horizont mögött már készülődik a vihar. Arra pedig, hogy ez a roham ilyen hirtelen lendülettel jön el, végképp nem számítottunk. A népvándorlás nem fog abbamaradni, sőt súlyosabb lesz. Ukrajnában ha nem sikerül békét teremteni, a lakosság legfeljebb egy évig tart még ki, utána onnan is útra kelnek, mert feladják a reményt egy jobb életre. De az ukránok keresztények, és Lengyelországban, Oroszországban ro­konokra találnak. Az iszlám az emberiség utolsó reménye, mondta két évvel ezelőtt a ravasz porszívóügynök, Vona Gábor, a Jobbik elnöke egy törökországi tanácskozáson. Azóta egyre nyilvánvalóbb, hogy ami az emberiség keresztény hányadát illeti, az iszlám nem remény, hanem maga a könyörtelen végzet: feloldódás Allah akaratában, vagy halál. Harmadik út nincs. Az Iszlám Állam szemében az idegen nem szép. Európa védtelen. Akadálytalanul áradnak a bevándorlók a leggazdagabb régiók felé a zsákmány, az ingyen megszerezhető jólét birtoklásáért és Európa még arra sem képes, hogy irányítsa ezeket a tömegeket. Oda mennek, ahová akarnak, annyian, ahányan akarnak mindenféle ellenőrzés és vizsgálat nélkül. Nincsenek papírjaik, olyan nevet mondanak be, amilyet akarnak, olyan nemzetiséget vállalnak, ami éppen a leghasznosabb a számukra. Más is észrevette, mindenki látja, hogy ezeknél a vándoroknál valami nem stimmel. A legtöbben vállra vetett sporttáskával, félig üres, könnyű hátizsákkal, egy szál öltözékben érkeztek Európa kapuihoz. Ha valaki csak egy hétre elutazik, tízszer annyi holmit visz magával, mint ezek a menekültek, akik több ezer kilométer távolságból, többnyire egyedül, de sokan családostul, kisgyerekekkel keltek útra úgymond végleg, a teljes bizonytalanság felé. Menekültek? Nem kellett volna legalább még egy váltás cipőt, némi meleg holmit is hozni magukkal? Az okostelefon árából kifutotta volna. De mintha előre tudták volna, hogy útközben a lelkes emberjogisták majd szállást, élelmet, tisztálkodási lehetőséget, váltóruhát biztosítanak a számukra. Amit utána gondtalanul el lehet dobálni, mert a következő állomáson újból teljes lesz a szerviz. Menekültek? Fáradt vándorok? A röszkei magyar határ ostromlói nem tűntek sem fáradt­nak, sem riadtnak, inkább olyan magabiztos hódítóknak, akik egy kicsit szórakoztak itt, aztán mentek tovább. És ha majd úgy hozza a helyzet, nem riadnak vissza a keményebb eszközök használatától sem, elvégre annyi fegyvert hozhattak be magukkal ellenőrizetlenül, amennyit csak akartak. Jön az iszlám népvándorlás áradata, nem csökken a tempó, nem állítja meg őket a téli hideg. Sietnek, mert Európa még most sem képes védekezni. Már egyre több országban erősödök az aggodalom, egyre többfelé hangoztatják Orbán Viktor Magyarországának igazát, de követni még most sem merik. Engedelmesen befogadják az érkezőket, akik közül a már célba érkezettek éhségsztrájkkal fenyegetőznek, ha nem kapják meg a havi kétezer eurós (600 ezer forint) segélyt. Európa hamarosan megtelik, az emberek pedig sorra fellázadnak és nemet mondanak a népvándorlásra. A kormányok végül megpróbálják útját állni az egyre erősebb áradatnak. Akkor tör majd ki a háború. És az Európai Uniónak még önálló hadserege sincs. Demokrata  

2015. September 26. 00:53

A jeruzsálemi Al-Aksza-mecset imámja felszólította társait, hogy szaporodjanak, hogy így foglalják el a kontinenst - mi meg ha kell, fegyverrel is megvédjük a hazánkat tőletek

                        A jeruzsálemi Al-Aksza-mecset imámja felszólította az Európába menekült muszlimokat, hogy csináljanak sok-sok gyereket az „eljövendő kalifátus” nevében, hogy így hódítsák meg a kontinenst.

„A sötét éj hamarosan véget ér, mi pedig eltapossuk Európát Allah akarata szerint” – jósolta az imám. „Németország nem egy könyörületes ország, melynek az a célja, hogy befogadja a szíriai, iraki és palesztin menekülteket, őket csak a munkaerő érdekli” – mondta a prédikátor. „Európa szíve gyűlölettel van átitatva a muszlimok iránt. Azt szeretnék, ha halottak lennénk” – mondta az imám. Majd figyelmeztette az európai államokat, hogy a muszlimok össze fognak gyűlni az „eljövendő kalifátus” nevében, s ha az európai országok nem fogadják be őket, akkor hadseregeikkel fognak visszatérni hozzájuk. Az imám szerint „Európa elavult és elöregedett, emberi megerősödésre van szűksége. Nincs erősebb, mint az az emberi erő, ami velünk muszlimokkal van.” Ezt követően felszólította társait, hogy szaporodjanak, hogy így foglalják el a kontinenst.” Igen. Ez legalább világos beszéd. Ez az imám – bármekkora baromállat is -, legalább nem köntörfalaz. Nem akarja becsomagolni a dolgot, nem akar polkorrektül fogalmazni, nem mismásol és nem hazudik. Ez a muszlim g..i elmondja a tutit. Az eljövendő kalifátus nevében el akarja tiporni Európát. S addig, ameddig erre majd képessé válnak, nem kell sokkal többet tenniük, mint idejönni, és szaporodni. És idejövés közben sírós pofát vágni a határon, meg a kölykeiket áthajigálni a kerítésen, hogy a kretén európaiak megsajnálják őket. Aztán szülni, szülni, szülni. Két szülés között meg párhuzamos társadalmakat kialakítani és fenntartani - Mi meg ha kell, fegyverrel is megvédjük a hazánkat tőletek Az izraeli palesztinok is ezt mondták: „A palesztinok legnagyobb fegyvere, a palesztin nők méhe”. Az albánok is megmondták és megcselekedték ugyanezt, együtt a párhuzamos társadalom felépítésével, és ez a szívós, kitartó munka elvezetett a szerbek trianonjához. Ha valaki eddig nem tudta volna pontosan tehát: Erről van szó. A mi válaszunk pedig csupán ennyi: Ha kell, fegyverrel is megvédjük a hazánkat tőletek. Csak hogy mi se áruljunk zsákba macskát… Bádog - Bayer Zsolt blogja
       

2015. September 21. 22:32

Bencsik András: March for Europe!

                    Megyünk Európáért! - Egy nagy, Európa városaiban egy­szer­re meg­hir­de­tett me­net ví­zi­ó­ja me­rül föl "És mivel Európa az európaiaké, vagy tisz­te­li­tek a mi tör­vé­nye­in­ket és e­u­ró­pa­i­ként al­kal­maz­kod­tok hoz­zá­juk, vagy bün­te­tést kap­tok, s ha az sem hasz­nál, men­ne­tek kell in­nen." Az európai történelem e­gyik leg­na­gyobb vív­má­nya a ne­mek kö­zöt­ti e­gyen­jo­gú­ság. A hu­sza­dik szá­zad­ra a jo­gok te­rén meg­szűnt a kü­­lönb­­ség fér­fi és nő kö­zött. A hu­szon­e­gye­dik századra a liberális jogrendbe sikerült beilleszteni az azonos neműek együttélésének szabályait is, sőt Svéd­or­szág­ban a felvilágosodás terén odáig jutottak, hogy a nemileg bi­zony­ta­la­nok jogát is tiszteletben tartják. Ez talán túlzás, de abban egyet kell értenünk világnézettől függetlenül mindenkivel, hogy a Teremtő akarata szerint egyenlő értékű minden férfi és nő, mivelhogy gyermeket csinálni egyik sem tud a másik nélkül, márpedig utódok nélkül kihalna az emberi faj. Kimondhatjuk tehát, hogy az európai civilizáció egyik alappillére a nemek egyenjogúsága, ami felülír minden más szabályt és elképzelést, következésképpen aki ezt az elvet és gyakorlatot tagadja, az az európai értékrend egyik pillérét támadja meg. Ami nem tűrhető. Ehhez képest több mint meglepő, hogy a nemek közötti egyenjogúságért és a szexuális önfelszabadításért oly vehemensen kiálló liberális emberjogisták megkukulva hallgatnak az iszlám vallást követők azon felfogása és gyakorlata láttán, hogy ők a nőt alsóbbrendű, alávetett lénynek tekintik, akivel a férfi azt tehet, amit akar. Európa liberálisai vagy nem hajlandók, vagy nem képesek védekezni, ezért egy új, immár páneurópai patriotizmusnak kell magára vállalnia a klasszikus európai értékek védelmét, benne például az emancipált nők jogainak védelmét is. Valakinek ki kell végre mondania minden ide vándorló előtt, hogy minket a legkevésbé sem érdekel, mi volt otthon a ti felfogásotok például a férfiak és a nők viszonyát illetően, azonban vegyétek tudomásul, hogy itt Európában az egyenjogúság tagadása bűncselekmény, amire a törvény szigorával sújtunk le. Egyáltalán nem érdekel bennünket, hogy mi van leírva erről a ti szent irataitokban, mert a mi szent iratainkban más van: az, amit mi mondunk. És mivel Európa az európaiaké, vagy tisztelitek a mi törvényeinket és európaiként alkalmazkodtok hozzájuk, vagy büntetést kaptok, s ha az sem használ, mennetek kell innen. Mert létezik európai értékrend, ami a kereszténységből, az azt megelőző antik vallásokból és kultúrákból, a viking, kelta, szkíta őshagyományokból és sok minden másból tevődött össze s párolódott le az egyes népek saját kultúrkincsévé. Ilyen értelemben a páneurópai patriotizmus német módra, francia módra, svéd módra, görög módra, lengyel módra, magyar módra és így tovább kell élje és védelmezze az európaiságot, pontosan meghatározva azon kulturális horizontot, amin túl már egy másik világ másfajta törvényrendszere létezik, ami számunkra idegen. Igen, Európa valóban identitásválságot él át, de e vál­ság­ból a ki­ve­ze­tő út nem az el­zár­kó­zá­son, ha­nem az ön­fel­is­me­ré­sen át ve­zet. Ma­gyar­or­szág az el­múlt pár év­ben nem csu­pán be­hoz­ta év­szá­za­dos le­ma­ra­dá­sát, de jól lát­ha­tó lé­pés­e­lőny­re is szert tett. E­zért ok­kal fel­té­te­lez­he­tő, hogy a­mint há­rom és fél é­ve az el­ső Bé­ke­me­net­ben e­lő­ször nyert ki­fe­je­ző­dést a meg­szen­ve­dett és meg­szer­zett ön­a­zo­nos­ság fö­lött ér­zett ö­röm és büsz­ke­ség len­dü­le­te, a­mely meg­döb­ben­tet­te a li­be­rá­lis Nyu­ga­tot, most már egy tá­gabb kör­ben le­het er­re az él­mény­re szük­ség. Egy nagy, egy­szer­re meg­hir­de­tett me­net ví­zi­ó­ja me­rül föl, a­mely Bu­da­pes­ten, Pá­rizs­ban, Ber­lin­ben, Var­só­ban, Ró­má­ban, Lon­don­ban, Po­zsony­ban, Bécs­ben és má­sutt vo­nul majd az ut­cá­ra E­u­ró­pá­ért: March for E­u­rope! Me­gyünk E­u­ró­pá­ért!

2015. September 20. 09:29

Német baklövés: egy Twitter üzenet indította a menekültáradatot!

                              Németország az elmúlt száz évet tekintve harmadszor sodorja végveszélybe Európát! Német baklövés: egy Twitter üzenet indította a menekültáradatot! Egy német hivatalos Twitter üzenet futótűzként terjedt a menekültek közt augusztus 24-től, és zúdította őket, Európába, Németországba. Egy elképesztő üzenet jelent meg a Twitteren augusztus 24-én, és nem is akárki tette közzé. Az üzenet úgy szólt, hogy a továbbiakban a szírekre nem vonatkozik a dublini egyezmény. Az üzenet feladója: a német szövetségi migrációs és menekültügyi hivatal! Ez aztán a felhívás keringőre, a menekültek közt villámgyorsan elterjedt, ekkor kezdtek nálunk is mozgolódni, felszállni a vonatokra, buszokra és megindulni Németország felé. A hatalmas tömeg mindenfelől jött, bátorítás volt ez az egész balkáni útvonalon, és persze ha már mentek, más nemzetiségűek is csatlakoztak, mondván, majd szírnek vallják magukat. A német belügyminiszter elismerte a hibát, és elmondta azt is, hogy ez nem minősült hivatalos dokumentumnak, de ez már eső után köpönyeg. Arról nem is beszélve, hogy a német Kancellát, Angela Merkel személyesen "hívta meg" a szír és az afgán bevándorlókat Európába. - vagy talán az ő mindenkori mondatai sem minősülnek hivatalos közlésnek? Németország az elmúlt száz évet tekintve harmadszor sodorja végveszélybe Európát! privatbankár - MITI nyomán  

2015. September 20. 07:53

A jól szervezett muszlim invázió máris sok eredményt ért el - rövid lapszemle

                        Amikor a trójai falóból kijöttek a görögök, nem azt kérdezték tőlük, hogy éhesek-e, fáradtak-e, hanem megkezdődött a harc. Jelenleg Európa ellen háború zajlik, százezerszámra érkeznek a bevándorlók mindenféle hiteles, azonosításra szolgáló dokumentum nélkül, az unió pedig megbénulva szemléli az eseményeket – jelentette ki Földi László, a titkosszolgálatok egyik volt vezetője. Az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója hangsúlyozta, a jól szervezett akció azt a célt is elérte, hogy az európai országok között konfliktusok, diplomáciai bonyodalmak alakultak ki. Amit most látunk pedig ez még csak a kezdet. Hozzátette, az ellenőrizetlenül beáramló tömegben egyértelműen jelen vannak az iszlamista szélsőségesek, a terroristák, akik beláthatatlan biztonsági kockázatot jelentenek egész Európa számára. Földi László a megoldás felé vezető utat egyértelműen a határok visszaállításában látja, ami álláspontja szerint végső soron az Európai Unió végét is jelenti majd. – A határok visszaállítása már csak azért is fontos lenne, hogy a már itt lévő afgán, szír, líbiai, illetve egyéb más nemzetiségű személyek mozgása legalább Európán belül követhető legyen. Ez is persze csak akkor lehetséges, ha az illető el kívánja hagyni azt az országot, amelyikben éppen tartózkodik – fogalmazott a volt hírszerző. Hangsúlyozta, Európa vezető politikusainak fel kellene ismerniük, hogy háború zajlik, a határok védelme pedig egy háborúban nem csupán lehetőség, hanem kötelesség. – A határok védelmében pedig a NATO-nak is szerepet kellene vállalnia. A katonai szervezetet ugyanis éppen erre a célra hozták létre – hangoztatta Földi László.

2015. September 19. 21:13
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/189