Amikor a tudatlanság ordít, az intelligencia hallgat

Amikor a tudatlanság ordít, az intelligencia hallgat
(egy állatmese)
 
A szamár azt mondta a tigrisnek:
- A fű kék.
A tigris válaszolt:
- Nem, a fű zöld.
A vita elmérgesedett, és mindketten úgy döntöttek, hogy bíróság elé viszik a dolgot, ezért az oroszlán, a dzsungel királya elé járultak.
A szamár már azelőtt kiabálni kezdett, hogy elérte volna az erdei tisztást, ahol az oroszlán ült a trónján:
- Őfelsége, igaz, hogy a fű kék?
Az oroszlán válaszolt:
- Igaz, a fű kék.
A szamár így fordult az oroszlánhoz:
- A tigris nem ért egyet velem, ellentmond és bosszant, kérlek, büntesd meg!
A király ekkor kijelentette:
- A tigris 5 év hallgatással lesz büntetve.
A szamár vidáman ugrott, és elégedetten, ismételgetve folytatta:
- A fű kék ...
A tigris elfogadta a büntetését, de előtte megkérdezte az oroszlánt:
- Felség, miért büntettél meg engem, elvégre a fű zöld.
Az oroszlán válaszolt:
- Valójában a fű zöld.
A tigris megkérdezte:
- Akkor miért büntetsz engem?
Az oroszlán válaszolt:
- Ennek semmi köze ahhoz a kérdéshez, hogy a fű kék vagy zöld. A büntetés azért van, mert egy ilyen bátor és intelligens teremtmény, mint te, nem vesztegetheti az idejét arra, hogy egy szamárral vitatkozzon, aki ráadásul még idejön és ezzel a kérdéssel engem zaklat.
A legrosszabb időpocsékolás a bolonddal és fanatikussal vitatkozni, akit nem érdekel az igazság vagy a valóság, csak a hite és az illúziói győzelme.
 
Soha ne vesztegessük az időt olyan dolgokra, amelyeknek nincs értelme. Vannak állatok, akiknek bármennyi bizonyítékot mutatsz is be, nem képesek megérteni, másokat pedig elvakít az ego, a gyűlölet és a harag, és csak azt akarják, hogy igazuk legyen, még akkor is, ha teljes képtelenség, amit állítanak.
 
Jegyezd meg, amikor a tudatlanság ordít, az intelligencia hallgat. A békéd és nyugalmad többet ér egy értelmetlen vitánál!
 
C:\Users\user\Pictures\patt  Amikor a tudatlanság ordít, az intelligencia hallgat  van hozzá szöveg.jpg

2024. January 17. 00:00

Soros korunk diktátora

Georg Soros, korunk diktátora - az egyébként, a saját létét is tagadó háttérhatalom egyik, arccal is beazonosítható figurája - a modern-kori Hitler
Mérhetetlen sok aljasság, szenvedés, vér tapad a kezéhez...

2023. December 29. 00:00

"Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga" - gondolatok Teller Edéről

                     


"Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga" - gondolatok Teller Edéről
 
Illyés Gyula örök érvényű tiszta mondata pontos eligazítást ad a kérdésre: mit jelent magyarnak lenni?
 
"Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga."
 
Márai Sándor pedig így fogalmazott:
"Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás!"
 
Teller Ede Magyarországról Amerikába emigrált zsidó származású világhírű atomfizikus élete, munkássága és minden megnyilvánulása Illyés és Márai állításait igazolják.
 
Teller Ede a XX. századnak nemcsak egyik legjelentősebb kutatója volt, hanem korunk egyik legnagyobb tudós magyar hazafija is.
 
Szerette magyar "testvéreit", "véreit" - ahogyan emlegette szülőhazája népét - és büszke volt magyarságára.
 
Gyakran mondogatta, hogyha ő nem Ady Endre nyelvén tanul gondolkodni, akkor belőle legföljebb csak egy közepesnél valamivel jobb fizikatanár lett volna.
 
Idős korában így fogalmazott anyanyelvéről:
"Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem:a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke."
 
Halála előtt pár évvel pedig ezt mondta Pakson:
"...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar."

2023. November 11. 00:00

Zrínyi Miklós Ez volt az a bizonyos hungarus tudat a Kárpát-hazában - Nagy-Magyarországban

                                   


"Azért fontos, hogy igaz magyarok legyünk, hogy jó horvátokká tudjunk vállni."
 
Zrínyi Miklós (1508 körül – 1566) - szigetvári hős hadvezér
 
Ez volt az a bizonyos "hungarus tudat" a Kárpát-hazában, amiről mára már maguk a magyar emberek sem tudnak szinte semmit! Nagy hiba!
Ugyanis hogyan várjunk el másoktól tisztelet, ha magunk sem tudjuk, hogy kik vagyunk?!
 
képen: Barabás Miklós - Zrínyi Miklós a szigetvári hős hadvezér (1508-1566) portréja

2023. November 06. 00:00

Jókai Mór a bátorságról - a forradalomról

                               

Jókai Mór a bátorságról - a forradalomról

"Óh, a bátrak, az erős idegű emberek nem tudják megítélni, mily óriási heroizmus kell ahhoz, mikor egy ideggyönge ember elszánja magát, hogy odamenjen a veszély közé, mit az erősek kinevetnek, föl sem vesznek, de melynek jelenlététől a beteg kedély pokolbeli kínokat szenved!

Nem a bátraké - a félénkeké a pálma, kik rettegnek, reszketnek a golyófütyüléstől, de azért mégis nekimennek - becsületért, - szerelemért, - hazáért, - asszonyért!"

A kőszívű ember fiai című regény - részlet Jókai Mór (1825-1904) - író, a márciusi ifjak egyike

2023. October 24. 00:00

október 23. A hősök emlékére - Beethoven - Egmont Overture

                  Kattint a videóra: https://www.youtube.com/watch?v=554ZJUv-avQ

2023. October 23. 00:00

Albert Camus világhírű írótól - aki az 56-os magyar forradalom és szabadságharc leveréséig maga is kommunista volt

                               

 

"A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullania s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben."

A magyarok vére című cikk - részlet - 1957

Albert Camus (1913-1960) - Nobel-díjas francia író és filozófus

2023. October 23. 00:00

John F. Kennedy nyilatkozata - 1960. október 23. - mint tudjuk, az USA e nyilatkozat szellemiségének és tartalmának a szöges ellentétét cselekedte, cselekszi a mai napig

 
John F. Kennedy, későbbi amerikai elnök nyilatkozata - 1960. október 23.
Mint tudjuk, az USA e nyilatkozat szellemiségének és tartalmának a szöges ellentétét cselekedte, cselekszi a mai napig
 
"1956. október 23-a az a nap, amely örökké élni fog a szabad emberek és szabad nemzetek krónikáiban. A bátorság, a lelkiismeret és a diadal napja volt.
 
Nincs még nap a történelem kezdete óta, amely világosabban bizonyította volna az ember szabadságvágyának örök olthatatlanságát, bármily csekély lenne az esély, és bármekkora áldozatot követelne.
 
Az amerikaiak soha sem fogják – egyetlen fórumon, egyetlen szerződés nyilatkozatában, sem szóval, sem gondolatainkkal – elismerni a szovjet uralmat Magyarországon.
 
Magyarország nem érzelmi vagy politikai alapon követeli a függetlenséget és a szabadságot. Ez a követelés mélyen gyökerezik történelemében, kultúrájában, törvényeiben.
 
Bármilyen báb-kormányt tartanak fenn, nem hisszük, hogy ezt a követelést feladnák. Az amerikaiak minden tisztességes és elfogadható eszközzel sürgetni fogják annak a napnak az eljövetelét, amikor a magyarországi férfiak és asszonyok újból elnyerik a szabadságot és igazságot.
 
Ezen az évfordulón – Abraham Lincolnal szólva – 'Nagy eltökéltséggel el kell határoznunk, hogy ezek a halottak nem hiába haltak meg… Nekünk életcélunk… annak a befejezetlen munkának szentelni magunkat, amelyet ők oly nagylelkűen megelőlegeztek.'”
 
John F. Kennedy amerikai elnök nyilatkozata - 1960. október 23.
 
Várjuk a véleményeket, megjegyzéseket!
 
kattints a képre - érdemes!
 
fotó: 
 
 C:\Users\user\Képek-Archiv\usa - szabadság.jpg
C:\Users\user\Képek-Archiv\usa-szabadság hazája.jpg 
képaláírás: Az USA - szabadság állítólagos hazája mindent elárul, ami "elősegítheti nagyhatalmi érdekeit"

"Ennek szellemében" elárulta az 1956-os magyar szabadságharcot, és forradalmat is - odavetette nemzetünket és hazánkat a szovjet diktatúrának. Minden szívfájdalom és lelkiismeret furdalás nélkül!
 
 

2023. October 23. 00:00

Vécsey Károly - aradi vértanú

                           

Október 6 - az aradi vértanúk kivégzésének napja - a magyarok gyásznapja
 
Kivégzése előtt mondta:
"Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."
 
Vécsey Károly (1803-1849) - aradi vértanú 

2023. October 06. 00:00

Kiss Ernő (1799-1849) - aradi vértanú

                           


Október 6 - az aradi vértanúk kivégzésének napja - a magyarok gyásznapja
 
Kivégzése előtt mondta:
"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük."
  
Kiss Ernő (1799-1849) - aradi vértanú 

2023. October 06. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/115