Igenis fontosak a kimasló államférfiak minden nemzet sorsának alakulásában - becsüljük hát meg, és támogassuk Orbán Viktor nemzetépítő és nemzeti érdekeket érvényesítő vezetői munkáját! - Ne hallgassunk a mindkét ellenzéki oldal kisstílű károgására!

                             

"Meggyőződésem az, hogy a kiegyezéstől az összeomlásig eltelt félszázados békében rejlő nagy alkotási lehetőségeket teljes mértékben azért nem tudták kihasználni, mert nem támadt olyan kimagasló államférfiú, aki a nemzet bizalmát magában egyesítve, annak összes vágyait, összes érdekeit és összes erőit nagy akcióra egybe tudta volna fonni."
 
Klebelsberg Kuno (1875-1932) - jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter
 
Igenis fontosak a kimagasló államférfiak minden nemzet sorsának alakulásában - becsüljük hát meg, és támogassuk Orbán Viktor nemzetépítő és nemzeti érdekeket érvényesítő vezetői munkáját! -
 
Ne hallgassunk az ellenzéki oldal kisstílű károgására!

2018. May 04. 00:00

Kós Károly Ő is találkozhatott elég haza-, és nemzetárulóval hosszú élete során. Ez a gondolata is - mint megannyi más megfontolandó bölcsessége - saját minden napi keserű tapasztalatain nyugszik.

Kós Károly - (Temesvár, 1883 - Kolozsvár, 1977) - építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus
 
Ő is találkozhatott elég haza-, és nemzetárulóval hosszú élete során. Ez a gondolata is - mint megannyi más megfontolandó bölcsessége - saját minden napi keserű tapasztalatain nyugszik.
C:\Users\user\Pictures\Képp Kós Károly.jpg
 

2018. May 04. 00:00

Jól véssük fejünkbe mindannyian, ma élő magyarok , amit Wass Albert üzen nekünk a mindennapi szabadságról!

[

 

Jól véssük fejünkbe mindannyian, ma élő magyarok, amit Wass Albert üzen nekünk a mindennapi szabadságról!
 
"A szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamizsna.
Meghalni érte dicsőség, az igaz, azonban nem elég még ahhoz, hogy szabaddá tegye az életben maradottakat, ha azok nem vállalják, a rájok eső részt.
 
Mert a szabadságot, magyarok, ki lehet vívni valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte, de megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben maradt, élni is tud ám érette, napról-napra, kemény munkával és tiszta becsülettel.
 
Mindössze hőseinek halála árán, ingyen kegyelemből, még nem nyert szabadságot magának nép ezen a földön, s nem is fog soha."
 
Sztrájkolnak az égben - részlet
 
Wass Albert -(1908-1998) - író, költő

2018. May 03. 00:00

Minden nemzet ragaszkodik a maga ősi szokásaihoz

                                         

"Minden nemzet ragaszkodik a maga ősi szokásaihoz. Miért majmozzunk mi magyarok más nemzetet? Azt óhajtom szívemből, hogy hazánk fiai és leányai ne csak a régi magyar öltözettel öltözzék fel magikat, hanem a lelkük is maradjon magyar. Őrizzék meg a hajdani magyaros egyenességet és tündöklő tiszta erkölcsöt, mely nélkül nem maradunk meg."

Reviczy Judit bárónő leveléből - 1791

C:\Users\user\Pictures\Kárpát-medence szerte ismét divattá váltak a tradicionális alkalmi magyar öltözetek  fotó Ancient Hungary 65.jpg

2018. May 03. 00:00

Weöres Sándor szép gondolata

                       


"Az igazság, jóság, szépség már nem magától értetődő, hanem keresni kell. Az igazság keresése a tudomány, a jóságé a törvény, a szépségé a művészet."

Weöres Sándor (1813-1989) - költő, író, műfordító, irodalomtudós

2018. April 21. 00:00

Alapvető emberi jog?

Alapvető emberi jog?
 
Ha a jobb életszínvonal alapvető emberi jog lenne, akkor az évszázadokon keresztül Magyarországot, a magyar népet kirabló fejlett nyugati társadalmaktól követeljük, hogy az elorzott magyar javak visszajuttatásával segítsék a magyarok életszínvonalának a sajátjukhoz hasonló szintre emelését!
 
Ahelyett, hogy országunkra is ráerőltetnék a gazdasági bevándorlók millióit!
 
képp Alapvető emberi jog

2018. April 03. 00:00

Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz

                                         

"Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz."

Baross Gábor (1848-1892) - magyar politikus, a "vasminiszter"

2018. March 31. 00:00

A Jobbik ördögi, vörös félholdas jelképe!

A Jobbik ördögi, vörös félholdas jelképe!

 

Csurka István már a Jobbik megalakulásakor jelezte, hogy ez egy csalárd szervezet, nem az aminek mutatni próbálja magát. A látnoki állítás azóta százszor is beigazolódott.

 

A „nemzeti radikális, keresztény” pártnak hazudott mozgalom mára egy nyiltan migránssimogató, a liberálisokkal és szocialistákkal, George Sorossal és Jean-Claude Junckerrel kokettáló, prostituált, hazaáruló bandává vált.

 

Vessünk csak egy pillantást e szemfényvesztő Vona-féle alakulat ismert jelvényére!

Jól nézzük meg, mert állíthatjuk, sokan nem csak a pártot értették félre, de a jelképét sem ismerik, csak felületesen!

 

Sokan ma is csak egy kettős keresztet látnak benne, és nemzeti színeket! Pedig ezek csak díszlet elemei!

 

Ha ugyanis egy kicsit figyelmesebben szemügyre vennék ezt az ördögi grafikát, észrevennék benne a párt zavaros politikáját pontosan megtestesítő vörösfélholdat is, amely az első pillanattól kezdve ott éktelenkedik!

 

Nem vették észre vagy nem mertek vele szembesülni, hogy a „kedvelt” pártalakulatuk bizony politikai kalandorok gyülekezete!

 

Kereszténynek, nemzetinek hazudják magukat, de közben - ha vélt politikai érdekük azt diktálja - vörös félholdasok is.

Ennek a pártnak tudniillik az identitása az, hogy nincsen identitása.

 

Úgy ahogyan sokan annak idején nem látták meg az SZDSZ nemzeti színre pingált madaraiban a dögkeselyűt, egyesek ma ugyanúgy nem veszik észre az „alibi” kereszttől, a vörös félholdat a Jobbikban!

 

grafika: A király meztelen. A nemzeti pártnak hazudott Jobbikból mára egy liberális katyvaszt kreált Vona Gábor és új szövetségese, Simicska Lajos

fotómontázs: Elég

képp A király meztelen A nemzeti pártból egy liberális katyvaszt kreált Vona Gábor és új szövetségese, Simicska Lajos fotómontázs Elég

2018. March 03. 00:00

Tudták, hogy van és tudták, hogy imádság

                                   

Erdélyben tudták, hogy van, és tudták, hogy imádság
 
"Ti budapesti magyarok, s ti többiek, Alföldön és Dunántúl: tudjátok ti, mi az, a himnuszt énekelni?
 
Halljátok templomban, iskolában, ünnepélyen, gyűlésen, mindig. Gyermekeitek az iskolában tanulják.
 
A mi fiataljaink nem hallották soha. Csak néha rádión, ha hozzájutottak, figyelték áhítattal és imádkozó szívvel a bűvös dallamot, melynek szavát csak elgondolni tudták, nem megérteni.
 
Ha valaki mégis tudta s énekelte: bajt szerzett vele magának, családjának, falujának. Aki tudta is, magában tartotta.
 
De élt a himnusz mégis! Tudták, hogy van, és tudták, hogy imádság."
 
Wass Albert (1908-1998) - író, költő

2018. February 26. 00:00

Ami megtartott bennünket Európában is magyarnak: a nyelv és zene

                       


Ami megtartott bennünket Európában is magyarnak: a nyelv és zene
 
"IV. Béla királyunk elküldte Juliánuszt, hogy megkeresse az őshazában maradt magyarokat.
 
Nem azért, hogy visszatérjen hozzájuk, hanem hogy őket hívja ide, az európai magyarságot megerősíteni. ...
 
Mi sem akarunk visszatérni az őshazába. Ami megtartott Európában idáig, majd csak megtart ezután is.
 
Mi lehet az? Nem az, amiben alkalmazkodtunk, hasonlók lettünk környezetünkhöz, hanem amiben különböztünk tőle.
 
Hisz, ha mindenben hasonlókká lettünk volna, eltűnt volna a magyarság. Így is sokat letett régi mivoltából ezer év alatt.
 
De megtartotta külön lelkiségét. Annak két legmegfoghatóbb nyilvánulása: a nyelv és zene."
 
Kodály Zoltán (1882-1967) - Kossuth-díjas zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató

2018. February 25. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/111