Írófejedelmünknek - mint mindig - ez esetben is igaza van - és mai világunk hazugságokon alapuló neoliberalizmusát juttatja eszünkbe, ahol mindent másnak mondanak, mint ami...

                          

Írófejedelmünknek - mint mindig - ez esetben is igaza van - és mai világunk hazugságokon alapuló neoliberalizmusát juttatja eszünkbe, ahol mindent másnak mondanak, mint ami...
 
"Ha minden császár kiadja pátensét és ukázát, hogy kétszer kettő ezentúl öt legyen, ha minden pápa kiadja bulláját, hogy kétszer kettőt ötnek higgyék, és ha minden pénzkirály ötnek fogja is számítani a kétszer kettőt, az azért mégis örökké négy marad."
 
Jókai Mór (1825-1904) - regényíró

2018. May 04. 00:00

Igenis fontosak a kimasló államférfiak minden nemzet sorsának alakulásában - becsüljük hát meg, és támogassuk Orbán Viktor nemzetépítő és nemzeti érdekeket érvényesítő vezetői munkáját! - Ne hallgassunk a mindkét ellenzéki oldal kisstílű károgására!

                             

"Meggyőződésem az, hogy a kiegyezéstől az összeomlásig eltelt félszázados békében rejlő nagy alkotási lehetőségeket teljes mértékben azért nem tudták kihasználni, mert nem támadt olyan kimagasló államférfiú, aki a nemzet bizalmát magában egyesítve, annak összes vágyait, összes érdekeit és összes erőit nagy akcióra egybe tudta volna fonni."
 
Klebelsberg Kuno (1875-1932) - jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter
 
Igenis fontosak a kimagasló államférfiak minden nemzet sorsának alakulásában - becsüljük hát meg, és támogassuk Orbán Viktor nemzetépítő és nemzeti érdekeket érvényesítő vezetői munkáját! -
 
Ne hallgassunk az ellenzéki oldal kisstílű károgására!

2018. May 04. 00:00

Kós Károly Ő is találkozhatott elég haza-, és nemzetárulóval hosszú élete során. Ez a gondolata is - mint megannyi más megfontolandó bölcsessége - saját minden napi keserű tapasztalatain nyugszik.

Kós Károly - (Temesvár, 1883 - Kolozsvár, 1977) - építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus
 
Ő is találkozhatott elég haza-, és nemzetárulóval hosszú élete során. Ez a gondolata is - mint megannyi más megfontolandó bölcsessége - saját minden napi keserű tapasztalatain nyugszik.
C:\Users\user\Pictures\Képp Kós Károly.jpg
 

2018. May 04. 00:00

Jól véssük fejünkbe mindannyian, ma élő magyarok , amit Wass Albert üzen nekünk a mindennapi szabadságról!

[

 

Jól véssük fejünkbe mindannyian, ma élő magyarok, amit Wass Albert üzen nekünk a mindennapi szabadságról!
 
"A szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamizsna.
Meghalni érte dicsőség, az igaz, azonban nem elég még ahhoz, hogy szabaddá tegye az életben maradottakat, ha azok nem vállalják, a rájok eső részt.
 
Mert a szabadságot, magyarok, ki lehet vívni valahogy azzal, ha sokan meghalnak érte, de megőrizni csak akkor lehet, ha minden ember, aki életben maradt, élni is tud ám érette, napról-napra, kemény munkával és tiszta becsülettel.
 
Mindössze hőseinek halála árán, ingyen kegyelemből, még nem nyert szabadságot magának nép ezen a földön, s nem is fog soha."
 
Sztrájkolnak az égben - részlet
 
Wass Albert -(1908-1998) - író, költő

2018. May 03. 00:00

Minden nemzet ragaszkodik a maga ősi szokásaihoz

                                         

"Minden nemzet ragaszkodik a maga ősi szokásaihoz. Miért majmozzunk mi magyarok más nemzetet? Azt óhajtom szívemből, hogy hazánk fiai és leányai ne csak a régi magyar öltözettel öltözzék fel magikat, hanem a lelkük is maradjon magyar. Őrizzék meg a hajdani magyaros egyenességet és tündöklő tiszta erkölcsöt, mely nélkül nem maradunk meg."

Reviczy Judit bárónő leveléből - 1791

C:\Users\user\Pictures\Kárpát-medence szerte ismét divattá váltak a tradicionális alkalmi magyar öltözetek  fotó Ancient Hungary 65.jpg

2018. May 03. 00:00

Weöres Sándor szép gondolata

                       


"Az igazság, jóság, szépség már nem magától értetődő, hanem keresni kell. Az igazság keresése a tudomány, a jóságé a törvény, a szépségé a művészet."

Weöres Sándor (1813-1989) - költő, író, műfordító, irodalomtudós

2018. April 21. 00:00

A magyar költészet napjára egy József Attila töredék

             

 

A Magyar Költészet Napjára egy József Attila töredék
 
"Én költő vagyok, de nem kell dicsőség,
ne ünnepelje bennem senki hősét,
ily ünneplést én Istenre hagyok.
Ő az, hogy nincs nagy, kinél nincs nagyobb.
Versem azé, ki szivem versbe kérte
és nékem elég a barátság érte."
 
Töredék
 
József Attila (1905-1937) - költő

2018. April 11. 00:00

Emberek gondolkodjunk már! És ne felejtük el soha, hogy kicsodák éss micsodák is a szocik meg a libernyákok!

Emberek gondolkodjunk már! És ne felejtük el soha, hogy kicsodák éss micsodák is a szocik meg a libernyákok!
 
2002. december 1-jén, Erdély románok általi elorozása évfordulóján, a románok nemzeti ünnepén, Budapesten a Kempinski szállodában Medgyessy Péter akkori miniszterelnök pezsgővel koccintott Adrian Nastase román kormányfővel.
 
A szégyenletes, nemzetárulással felérő eseményen részt vett a Románia Csillaga érdemrenddel kitüntetett korábbi magyar köztársasági elnök, Göncz Árpád, és az akkori (senkiházi, merjünk kicsik lenni) Kovács László szocialista külügyminiszter is.
C:\Users\user\Pictures\képp kempinski - 2002 medgyesi, göncz árpád.jpg

2018. April 05. 00:00

Alapvető emberi jog?

Alapvető emberi jog?
 
Ha a jobb életszínvonal alapvető emberi jog lenne, akkor az évszázadokon keresztül Magyarországot, a magyar népet kirabló fejlett nyugati társadalmaktól követeljük, hogy az elorzott magyar javak visszajuttatásával segítsék a magyarok életszínvonalának a sajátjukhoz hasonló szintre emelését!
 
Ahelyett, hogy országunkra is ráerőltetnék a gazdasági bevándorlók millióit!
 
képp Alapvető emberi jog

2018. April 03. 00:00

Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz

                                         

"Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz."

Baross Gábor (1848-1892) - magyar politikus, a "vasminiszter"

2018. March 31. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/111