József Attila József Attila A hazáról - amit nem váltogatunk, mint egy divatos rongyot!

 

A hazáról - amit nem váltogatunk, mint egy divatos rongyot!
 
"Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme
húz-vonz, hogy e táj nem enged és
miféle gazdag szenvedés
taszít ide?
Anyjához tér így az a gyermek,
kit idegenben löknek, vernek.
Igazán
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz,
óh lélek! Ez a hazám."
Elégia - részlet - 1933
 
József Attila (1905-1937) - költő

   

2019. February 25. 00:00

A magyar nyelvről - részlet Móricz 1929-es tiszacsécsei beszédéből

 

Íme itt állunk és beszélünk ezen a gyönyörűségesen zengő magyar nyelven. Egy olyan nyelven, amely sehol az egész világon nincs, csak itt, ebben a kicsiny tündérkertben. 
 
Beszélünk egy olyan nyelven, amelynek még rokonai sincsenek, mert annyira régen szakadtunk el a nyelvtestvérektől. S íme mégis itt vagyunk! Itt vagyunk itthon, Európa kellős közepén…
 
Móricz Zsigmond (1879-1942) - író,  újságíró, szerkesztő
 
fotókon:  Móricz Zsigmond-emlékház - Tiszacsécse - Alföld

2019. February 25. 00:00

A televízió sokszor egyébről sem szól

                               

A televízió sokszor egyébről sem szól, mint a gazdasági válságról, tragédiákról, hogy milyen nagy a probléma. Erről eszembe jut egy székely vicc:

a székely bácsi hazafelé menet  a sötétben nekimegy a villanypóznának, és elkezdi körbe tapogatni. Megy körbe az oszlop körül, és egyszer csak felsikolt: "jaj Istenem, be vagyok falazva!"

Kicsit ilyen a gazdasági válság: tényleg van egy akadály, de azon kívül még annyi irányba mehetünk, annyi szép dolog van körülöttünk, amit a Jóisten felkínál!"

Böjte Csaba (1959) - ferences szerzetes

2019. February 25. 00:00

Lenni, növelni a kohéziót Németh László

                             

Egy kis nép nem találhatja meg a feladatát, csak önmagában. Lenni, növelni a kohéziót, elkészülni a pöröly alá, hogy ha összenyomódik is, de megmaradhasson önmagának: ez a kis népek igazi feladata, és az íróké köztük.

Az európai koncepciók közül akármelyik győz, akik ránk hozzák, akik megértik, akik 'belénk verik' - aligha lesz sok közük a magyarsághoz.

Én nemigen tudom másnak elképzelni egyik európai megváltást sem, mint magyarságunk nehéz próbájának.

Németh László  - 1939

2019. February 25. 00:00

A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe

                               

Magyarország rendkívüli előnye, hogy szoros értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe. Bármint is alakuljon a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában.

Élisée Reclus (1830-1905) -  francia geográfus , író

2019. February 25. 00:00

Teleki Pál Üzenete ma aktuálisabb, mint valaha!

                                     

Üzenete ma aktuálisabb, mint valaha!

Csak azoknak az országoknak van létjogosultságuk, amelyek európai célokat akarnak szolgálni. Mi ezer éve szolgálunk európai célokat.

Teleki Pál (1879-1941) - geográfus, politikus, miniszterelnök,  a Magyar Tudományos Akadémia tagja, tiszteletbeli főcserkész

2019. February 25. 00:00

Hazát, hitet nem cserél az ember Sinkovits Imre

Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem. Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.
 
Sinkovits Imre

2019. February 25. 00:00

A magyar nép üzenete az Európai Unió vezetőinek

Európát!

A magyar nép üzenete az Európai Unió vezetőinek
 
A Magyar Országgyűlés 2015-ben kormánypárti képviselők kezdeményezésére, és szavazataival elfogadta azt a határozatot, mely szerint, Magyarország minden szükséges eszközzel meg fogja védeni a határait.
 
A kormánypárti képviselők kezdeményezésére az Országgyűlés kimondta, "felelőtlen minden európai politikus, aki a jobb élet reményével kecsegtetve arra bátorítja a bevándorlókat, hogy mindent hátrahagyva, életük kockáztatásával Európa felé vegyék az irányt"

2019. February 25. 00:00

Jókai üzenjük Brüsszelnek, hogy ők is megértsék - Európa ez!

Jókaival üzenjük Brüsszelnek, hogy ők is megértsék - Európa ez!
 
"Nem a hit alapította-e meg az Istentől kiadott parancsolatokban a családi életet, apa és anya szeretetét, mely végkifejlődésében a haza szeretetében dicsőül meg?
 
Nem a hit parancsolatja védi-e meg a gyöngét az erős ellen, a becsületest az álnok ellen?
 
Nem a hit parancsolatja emeli-e ki a nőt állati alárendeltségéből, hisz a hit nélkül a nő csak kéjre, szolgálattevésre rendelt asszonyi állatja a férfinak: a hit adott neki emberi jogokat, a hit nemesítette meg a szerelmet: állati ösztön helyett magas hivatást tűzve ki céljául.
 
Jókai Mór (1825-1904) - az írófejedelem

2019. February 25. 00:00

Papp Lajos (1949) Sehonnai, bitang emberek irányítják Európát!

Sehonnai, bitang emberek irányítják Európát!
Ez a népvándorlás nagyobb veszélyt jelent hazánkra, mint a két világháború együttvéve.
 
Papp Lajos (1949) - szívsebész professzor, író

2019. February 25. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

3. oldal/112