Kölcsey Ferenc az összefogásról

                       

A világban szétszódott és a Kárpát-medencében élő demokratikusan gondolkodó magyarok ma is értik a nagy gondolkodó költönk szavait sz összefogás erejéről

"Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges."

Kölcsey Ferenc (1790-1838) - költő, író, politikus

2018. November 14. 00:00

Ma a kontinensnek a bátor elszántságra, a józan észre és a szívek felemelésére egyszerre lenne szüksége

                 

 

„Ma a kontinensnek a bátor elszántságra, a józan észre és a szívek felemelésére egyszerre lenne szüksége – Európának meg kellene értenie, hogy nemzetek nélkül nincsen szíve, kereszténység nélkül pedig nincsen lelke.”

Orbán Viktor

2018. November 14. 00:00

Prohászka Ottokár Kelet hatalma a mi domború mellkasunkon tört meg

                                     

Magyarország a védőbástya
 
"Kelet hatalma a mi domború mellkasunkon tört meg, a Nyugat civilizációja széles hátunk mögött indult virágzásnak."
 
Prohászka Ottokár (1858-1927) - magyar író, katolikus püspök 

2018. November 13. 00:00

Teleki Pál Csak addig maradhatunk fenn a népek tengerében

                                            "Csak addig maradhatunk fenn a népek tengerében, amíg történelmi hivatásunkat teljesíteni akarjuk. S máig e mellett kitartunk és kiállunk, ne tartson senkitől és semmitől az ezeréves nemzet." Teleki Pál (1879-1941) - geográfus, egyetemi tanár, politikus, miniszterelnök, tiszteletbeli főcserkész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

2018. November 13. 00:00

Márai a dolgok, az események előre történt elrendeltetésében hívőkről - a fatalistákról

                                 

Márai a dolgok, az események előre történt elrendeltetésében hívőkről - a fatalistákról

"A tunyák és a gyávák, akik bólogatva és hümmögve, Istenre bíznak mindent: a válságos pillanatban Isten szava nélkül maradnak.”

Márai Sándor (1900-1989) - író, költő

2018. November 13. 00:00

Egy rövid mondat - de nagyon fején találja a szöget

                               

Egy rövid mondat - de nagyon fején találja a szöget

"Semmi sem nehezebb, mint embernek lenni emberek között."

Gárdonyi Géza (1863-1922) - író és költő

2018. November 13. 00:00

Wass Albert üzenete a magyar nemzethez

                                     

Wass Albert üzenete a magyar nemzethez

"... az Úr megszabadítani csak akkor fog benneteket, amikor visszatértek az ő törvényéhez s egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra.

Lélekben tiszta, jellemben erős, szeretetben tántoríthatatlan, s az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmes nemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya.

A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is."

Részlet a Hagyaték című regényből Wass Albert (1908-1998) -  író és költő

2018. November 13. 00:00

Zárjátok börtönbe az ötven leggazdagabb bankárt, és nem lesz háború többet a Földön

                           

"Zárjátok börtönbe az ötven leggazdagabb bankárt, és nem lesz háború többet a Földön.
 
...Ezeknek a pénzembereknek egyetlen célja a világuralom megszerzése, kifejezhetetlen adósságok létrehozatala által.
 
... Ha az emberek igazán ismernék az eljárást, melynek révén a pénzt létrehozzák, a rendszer nem tartana ki 24 óránál tovább."
 
Henry Ford (1863-1947) - amerikai üzletember, a Ford Motor Company alapítója

2018. November 13. 00:00

Richelieu bíboros mondta a szigetvári hősökről

                                           

Richelieu bíboros a szigetvári hősökről, a keresztény Európát megvédő Zrínyi Miklósról
 
"Csodára volt szükség, hogy a Habsburg birodalom fennmaradjon!
Ez a csoda Szigetváron történt meg. Itt dőlt el a kérdés, hogy a kereszt uralkodik-e Európában vagy a félhold!"
 
Richelieu (1585-1642) - francia államférfi, bíboros
 
fotón: Barabás Miklós - Zrínyi Miklós a szigetvári hős hadvezér (1508-1566) portréja

2018. November 12. 00:00

Tamási Áron Kereszténydemokráciát építünk! Jelszavaink: Isten, haza, család

                                     

Kereszténydemokráciát építünk! Jelszavaink: Isten, haza, család
 
"Amiképpen az állatnak a körmeivel és a fogával kell harcolnia, azonképpen az embernek az eszével."
 
Tamási Áron (1897-1966) - író

2018. November 12. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

3. oldal/112