Wass Albert

                                     

 

Ahol nincs igazság, ott békesség sem lehet.

Wass Albert (1908-1998) - író költő

2020. June 30. 00:00

Joachim Meisnertől

"Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni...
 
Szent István államfelfogásában soha nem tudott az a nyugat-európai abszolutizmus kialakulni, ahol a király azt mondja: Az állam én vagyok.
 
Ő országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy ő csak gondozója és nem tulajdonosa azoknak az embereknek, akiket rá, mint intézőre biztak.
 
Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól az újkorig, akkor az európai kontinens sok szenvedéstől és nélkülözéstől menekült volna.
 
Szent István királyi házába vette Máriát. Ő és honfitársai pedig Mária testvérei és Jézus tanítványai lettek.
 
Ez Magyarországnak olyan méltóságot kölcsönzött, amely nem veszett el soha."
 
Szent beszéd - részlet - Budapest, 2009. augusztus 20.
 
Joachim Meisner (1933) - bíboros, 1989-től kölni érsek - Németország

2020. June 27. 00:00

Ez az orbáni mondat is teljes mértékben kifejezi a Patrióta Európa Mozgalom hitvallását

                     

Mi egyenesen és nyíltan beszélünk arról is, hogy mi, magyarok azt szeretnénk, ha Európa az európaiaké maradna, és meg akarjuk őrizni Magyarországot is magyar országnak.

Orbán Viktor - 2015 nyara

2020. June 27. 00:00

Ruttkai Éva

                               

Sorsom egy nyelv, magyar vagyok.
Életem is magyar.
Ezt élem, érzem, értem én,
Hol édes, hol fanyar.
 
Ha azt kérdezed mi a színem.
A fehér, mert ott a négy szín összeér.
 
Mit tartok a sorsról?
Talán csak egy úgy megért időt,
Ahogy a csillagásznak kell a csillag,
De a csillagnak nem kell ő.
 
Ha azt kérdezed tőlem,
mit szeretek magamban.
Azt, hogy egyszerelmű vagyok,
s valahogy az is maradtam.
 
Ruttkai Éva (1927-1986) - színésznő

2020. June 27. 00:00

Wass Albert 1908-1998) - író, költő

Miheztartás végett!
 
Sokat szenvedett föld ez az ország. Áhítattal tegye lábát reá, aki messziről jön.
 
Wass Albert 1908-1998) - író, költő

2020. June 27. 00:00

Márton Áron hitvallása

                                     

124 éve született, és 40 éve hunyt el Márton Áron, az "emberkatedrális” - Erdély egykori püspöke
 
Illyés Gyula által "emberkatedrálisnak" emlegetett Márton Áron hitvallása:
 
„Bölcsőm közönséges deszkából volt összezárva, amilyen lesz a koporsóm is.
 
De fáját a csíki hegyekből vágták, ahol az őrt álló fenyőerdők koszorúja gyökerével sziklába kapaszkodik, s makacsul állja a viharok tépését; ahol az emberek századok óta küzdenek a mostoha életviszonyokkal, mert tudják, hogy a sötét borulat mögött ott van Isten, s beléje vetik bizalmukat.
 
Innen jöttem, s nem hoztam mást, csak a halálos szerelmet népem és az emberek iránt, s a katolikus hitet, melyet hitvalló és hitükből élő nemzedékek a Csíksomlyói Mária lábainál mélyítettek el, és örökítették át a századok során.”
 
részlet - kolozsvári plébánosi beiktatása alkalmával mondott beszédéből - 1938. szeptember 9.
 
Márton Áron (Csíkszentdomokos, 1896. augusztus 28. – Gyulafehérvár, 1980. szeptember 29.) - erdélyi katolikus püspök
 
kattints a képekre - érdemes!

2020. June 27. 00:00

Az önuralomról

[/captiMint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.

Biblia - Példabeszédek 25:28

2020. June 26. 00:00

Szeressétek a világot, a kék eget és a messzeséget

                          Szeressétek a világot, a kék eget és a messzeséget - magatok és hazátok szeretetét pedig bízzátok az ösztönre: az jobban tudja, hogyan kell szeretni önmagunkat.

Karinthy Frigyes (1887-1938) - író, költő, műfordító

2020. June 26. 00:00

Csak a szeretet mentheti meg országunkat és nemzetünket! Papp Lajos

Csak a szeretet mentheti meg országunkat és nemzetünket!
 
"Legyenek türelemmel azok iránt, akik nem értik a piros-fehér-zöld zászló üzenetét. Engedjék meg, hogy a munkában elfáradt emberek megtanulják: újból vannak ünnepeink.
 
Ha nincs ünnep, akkor nem is tudjuk felemelni a fejünket. A földre szegeztük tekintetünket. Dolgoztunk, robotoltunk. Ki a földön, ki a gépeknél, ki a számítógépeknél.
 
Föl kell emelni a fejünket. Gyönyörűséges emlékeink a magasba épültek. És ha egy picit még túlemeli valaki a tekintetét e földi építményeken, és az égre emeli, akkor talán meglátja Istent is.
 
Csak a türelmes, kitartó, okos, az Isteni törvényeket, a Tízparancsolatot , mint legfőbb törvényt betartó viselkedésnek lehetnek történelmi léptékkel mérhető eredményei.
 
Csak a szeretet mentheti meg országunkat és nemzetünket!
 
A természet törvényeit elfogadni, Istenhez visszatérni. Isteni mértékkel mérni a szabadságot - mert ez kötelességet, kötelmet jelent - és nem szabadosságot!
 
Én nem Istent kerestem az úton, őt már régen megtaláltam.
Magamat kerestem, magamat is megtaláltam.
Megtaláltam magamat és megtaláltam országomat.
 
Papp Lajos (1949) - szívsebész professzor, író

2020. June 16. 00:00

Mi nem vagyunk itt idegenek...

                             

Ezt a földet elhagyni nem szabad, mert ez a miénk
 
Akármekkora áldozatot követel szent hitünk és faji jogaink bátor megvallása, vállalnunk kell azokat.
 
Erre kötelez őseink becsülete, saját lelkiismeretünk és gyermekeink tiszta jövője. Félre a sötét gondolatokkal, félre a kétségbeeséssel! Nekünk helyt kell állnunk.
 
Ezt a földet elhagyni nem szabad, mert ez a miénk. Őseink vére és könnye puhította a barázdákat itt; drága hamvaik porladnak Erdély szent röge alatt.
 
Mi nem vagyunk itt idegenek, mi otthon érezzük itt magunkat, még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik.
 
Márton Áron - erdélyi katolikus püspök - 1940

2020. June 15. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

4. oldal/113