Jó lenne, ha az unió vezető politikusai végre felismernék, Európának nem áll érdekében az oroszokat ellenségünkké tenni - a Krím pedig sohasem tartozott Ukrajnához – ellenzéki lapszemle

Jó lenne, ha az unió vezető politikusai végre felismernék, Európának nem áll érdekében az oroszokat ellenségünkké tenni - a Krím pedig sohasem tartozott Ukrajnához – ellenzéki lapszemle

 

 

Mohi Csaba, volt algériai nagykövet szerint a tartós békét kizárólag a szemben álló felek közötti hatalmi erőegyensúly biztosíthatja. Amikor a felek valamelyike úgy érezte, erősebb a többieknél, akkor rövid időn elül háború tört ki.

 

Napjainkban ez az egyensúlyhelyzet megszűnt, s a magát kizárólagos hatalmi pozícióba képzelő fél felelősségérzetének növekvő hiánya egyre komolyabban veszélyezteti a békét.

 

Kevés olyan politikusa van a világtörténelemnek, aki reálpolitikusként békésen felszámolt volna egy hatalmas birodalmat. Gondoljuk meg hány millió embernek kellett volna meghalnia, ha Moszkvában nem Gorbacsov, hanem Slobodan Milosevic lett volna az úr.

 

Gorbacsov és az idősebb Bush elnök leültek Máltán, hogy kialakítsák az eljövendő világrendet, amely biztosítja a békét. Oroszország visszavonta csapatait és nukleáris haderejét Nyugat és Közép-Európából, cserébe az Egyesült Államok nem tolta tovább Oroszország irányába a NATO határait.

 

Később azonban a balti államoktól Bulgáriáig 150 millió embert felölelő államokat helyeztek NATO rendbe. Utána következett a külső hatalmak által irányított ukrán puccs, ami már közvetlen fenyegetést jelentett Moszkva számára. Mindez hihetetlen veszélyt képvisel mind Európa, mind a világ békéje szempontjából.

 

Jó lenne, ha az unió vezető politikusai végre felismernék, Európának nem áll érdekében az oroszokat ellenségünkké tenni, ellenkezőleg az európaizálódásban kell őket segíteni. Európának életbevágóan fontos érdekei fűződnek ahhoz, hogy Oroszország stabil, kiegyensúlyozott és demokratikus hatalmi legyen, mert nélküle sosem lesz elég erős ahhoz, hogy a megbomlott világpolitikai egyensúly helyreállításában és megvédésében tényleges erőként vegyék számításba.

 

De Gaulle tábornok ennek tudatában hirdette meg az Egyesült Európában Oroszországnak meghatározó pozícióval kell rendelkeznie. Ehhez azonban fel kell adniuk Európa mai vezető politikusainak azt a magatartásukat, amely értelmében idegen hatalmakat szolgálva folyamatosan támadják, és ellenségként kezelik Oroszországot.

 

A Krím sohasem tartozott Ukrajnához. A Szovjetunió belső határait Hruscsov húzta meg, Ukrajna területénél tüntetve fel a Krím-félszigetet. A krími lakosság nemrég közel egyöntetűen az Oroszországhoz való tartozás mellett döntött.

 

A Nyugat az Oroszország elleni provokációk alapjaként egy volt kommunista pártvezér jogtalan utasítását a nép demokratikus döntése fölé helyezte.

Magyar Nemzet

2016. March 03. 00:00

Az EU támogatások Magyarország számára nem alamizsnák, vagy könyöradományok, azok kölcsönös előnyökön alapuló szerződések részei – rövid lapszemle

Az EU támogatások Magyarország számára nem alamizsnák, vagy könyöradományok, azok kölcsönös előnyökön alapuló szerződések részei – rövid lapszemle

 

 

Magyarországot nem lehet a strukturális források megvonásával fenyegetni, jelentette ki Kövér László a szlovén televíziónak adott interjúban. Azok nem alamizsnák, vagy könyöradományok, hanem az uniós csatlakozáskor vállalt magyar kötelezettségek kompenzálásai.

 

Németország olyan súlyú egyoldalú lépésre ragadtatta magát a menekültek invitálásával, amely egész Európára kiható következményekkel járt. Ezt elfelejtették megvitatni azokkal az országokkal, amelyeket a migránsok útvonala érintett. Berlin szeretné döntése negatív következményeit szétosztani.

Magyar Hírlap

2016. February 04. 00:00

Az ő küldetésük európai világ magasabb rendűvé, muzulmánná alakítása – rövid lapszemle

Az ő küldetésük európai világ magasabb rendűvé, muzulmánná alakítása – rövid lapszemle
 
Maróth Miklós orientalista szerint a muszlim bevándorlók menekülésének nem a háború az oka. A háború csak lehetővé tette, hogy meneküljenek. Az ok igazából gazdasági, mert a Közel-Kelet nem képes eltartani a népességrobbanás miatt rendkívül nagy létszámú lakosságot. 2000 és 2050 között az iszlám világ gyarapodását egymilliárd főben jelölték meg.
 
Egy olyan terület gyarapodását, amely már most sem tudja eltartani az ott élőket. Mivel közel vagyunk a Közel- és Közép-Kelethez, kézenfekvő, hogy ennek a feleslegnek a megjelenése elsősorban Európában várható.
 
Az Európába tartó iszlám vallású bevándorlók tömegeinek integrációja ráadásul szinte lehetetlen, mivel meggyőződésük, hogy az ő vallásuk magasabb rendű. Az iszlám két részre osztja a világot: a dár al-iszlámra és a dár al-harbra, tehát az iszlám világára és a háború világára.
 
A muzulmán híveknek az életvitelszerű tartózkodást a dár al-harbban nem engedik meg, csak akkor, ha sajátos céljuk van ezzel, például tanulni akarnak. Mihelyst a célt elérték, azonnal haza kellene menniük az iszlám világába, ha nem, akkor kötelességük mindent megtenni azért, hogy a dár al-harbban is az iszlámot juttassák érvényre.
 
Akik most Európába jönnek dolgozni, nem mennek haza, sőt azt látjuk, hogy a családjukat is maguk után hozzák, és letelepednek. Ebből viszont az következik, hogy nekik az európai világ muzulmánná alakításán is kell fáradozniuk.
Magyar Idők

2016. February 03. 00:00

Kidolgozták a Kárpát-haza fejlesztési koncepciót – rövid lapszemle

Kidolgozták a Kárpát-haza fejlesztési koncepciót – rövid lapszemle
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója szerint összefüggő Kárpát-medencei hálózatokat, rendszereket kell építeni társadalmi életünk valamennyi területén.
A Kárpát-medence legyen egy kulturális tér. De egy oktatási térként is kell kezelni: De megfogalmazható az egységes egészségügyi, szociális tér gondolata is; „utalhatok Matolcsy György gondolatára is a Kárpát-medencei gazdasági térről, a Wekerle-terv szellemiségében”.
Az intézet dolga, hogy stratégiákat alkosson, ajánlásokat és tanácsokat fogalmazzon meg. Kidolgozták a Kárpát-haza fejlesztési koncepciót 2030-ig, amelynek az a lényege, hogy az anyaországi fejlesztési tervet Kárpát-medencei lehetőségekkel egészíti ki.
Jó kapcsolatuk van a minisztériumokkal, stratégiai egyezményeket kötöttek egyetemekkel, s rendszeresen egyeztetnek a különböző szakállamtitkárságokkal is, arra buzdítva őket, próbáljanak ők is Kárpát-medencében gondolkodni, beleértve az uniós források felhasználását is.
Magyar Idők
fotón: Kárpát-haza természetes határait maga a Teremtő jelölte ki - csak élnünk kell a lehetőséggel, hogy egyként kezeljük az "egészet" - és felvirágoztassuk azt, azt, amit nagyhatalmi érdekek " belső határok megrajzolásával" ugyan elcsúfítottak, és egyben működésképtelenné kívántak tenni

2015. December 19. 23:21

A mai Oroszország nem azonos a Szovjetunióval, ezt azonban országainkban sajnos még sokan nem értik! - rövid ellenzéki lapszemle

Orbán Viktor szerint ha nem állunk ki Európáért, a kontinens többé nem az itt élő polgárok Európája lesz, hanem néhány nagy pénzt mozgató, a nemzetállamok keretein túl gondolkodó, aktivista, senki által meg nem választott vezető hagymázas álmát teljesíti majd be.
Népszabadság
A Valdaj Klub egyik díszvendége az egykori cseh államfő, Václav Klaus - volt cseh államelnök - prágaiként, csehként és közép-európaiként határozza meg hovatartozását.
„Sőt még szláv is vagyok, amit nagyon is erősen érzek, amikor Belgrádban, Varsóban, vagy Moszkvában vagyok. Semmi bajom az írekkel vagy a finnekkel, de nem sok közösséget érzek velük”.
A legnagyobb hibát szerinte Európa még a múlt század 80-as éveinek évégén követe el, amikor Jacques Delors és köre a pénzügyi unió felé navigálta a közösséget. Az integrációt az unifikáció váltotta fel.
Míg az első hasznos és hatékony, lebontja a határokat, addig a másik lényege a központosítás. Klaus Oroszország démonizálását mindig is nevetségesnek tartotta.
Vannak akik még mindig a kommunizmussal, Brezsnyevvel hadakoznak. „Millió okom lehetne, hogy szidjam Oroszországot. A mai Oroszország azonban nem azonos a Szovjetunióval, ezt azonban országainkban sajnos még sokan nem értik!”
Magyar Nemzet

2015. November 09. 00:39

Pokol Béla jogtudós, politológus professzor szerint a valóság épp fordítottja annak, mint amit a migráció médiahíradásai és az azt kísérő kommentárok megjelenítenek.

                        A látszat azt mutatja, hogy a nyomorúságos körülmények közt érkező emberek tömegeit az öntudatos európaiak magukhoz „felemelni” igyekeznek, a valóságban azonban élettől duzzadó közösségek jönnek tömegesen a demográfiailag összeroppanó és az individualizmus túlhajtásai miatt a közösségiséget magából kipusztító európai társadalmakba. A saját állapotukat nem is észlelő haldokló európai társadalmakban az elmúlt évszázadban az individualizáció a valamikor közösségiséget és identitást biztosító közmorált és ennek normáit fokozatosan elporlasztotta. Magyar Idők      

2015. October 23. 21:24

Muzulmán gyilkos-tombolás már 1979-ben - Indonéziában, a világ legnépesebb muszlim országában. A nyugati média a tömeggyilkos diktatúrát afféle sikeres „modernizációs államként” mutatta be – rövid lapszemle

                        Az elhallgatott indonéziai genocídium fél évszázados évfordulója alkalmat ad emlékeztetni arra, hogy a Nyugat liberális demokráciái hogyan sározódtak be az általuk vehemensen bírált „totalitárius” rendszerekhez hasonlóan egy milliós nagyságrendű népirtásban, melynek súlyával és következményeivel máig sem tudnak és akarnak szembenézni. A hadsereg nyugati orientációjú szárnya egy puccskísérletet nem csupán a baloldali politikusok kiszorítására használt fel, hanem népirtó hadjáratot indított a kommunisták, illetve kínai származású állampolgárok ellen. Ebben nem csupán a hadsereg katonái vettek részt, hanem az általuk felheccelt muzulmán vallásos tömegek is. A pogrom halálos áldozatainak száma ma sem ismert, a becslések a népirtó akciók közvetlen áldozatait tekintve félmillió-egymillió között ingadoznak, rajtuk kívül azonban milliókat hurcoltak haláltáborokba, fosztottak meg állampolgári jogaiktól, úgy, hogy ezek a jogfosztó intézkedések utódaikat máig is sújtják. Az 1965-66-os népirtás ma is élő tettesei is szégyenkezés nélkül vállalják gyilkosságaikat. Az áldozatokat pedig a mai napig nem kárpótolták az elszenvedett sérelmekért, sőt, őket és utódaikat ma is másodrendű állampolgároknak tekintik a „demokratizált" rezsim hivatalnokai. Indonéziában még attól is messze elmaradtak a felelősségre vonások és rehabilitációk, mint Chilében Pinochet távozása után. Az 1966-ban, Sukarno elmozdításával hatalomra jutott Suharto-rezsim a chilei Pinochet-rendszerhez hasonlóan a neoliberális gazdaságpolitika kísérleti terepévé tette az országot. A nyugati befektetésekkel fellendített gazdaság eredményei miatt a nyugati média elhallgatta azt, hogy milyen ára volt mindennek, a tömeggyilkos diktatúrát afféle sikeres „modernizációs államként” mutatta be. Bizonyos mértékig különbözött a két diktatúra nyugati megítélése is: a Pinochet-rezsimet a közvélemény általános ellenszenve kísérte egész pályafutása során; a Suharto-rezsim piszkos történetéről félig-meddig elfeledkezett a nyugati közvélemény, a távoli Ázsiában lezajlott pogrom egymillió halottja és többi áldozata kevésbé "tűnt fel", mint a latin-amerikai diktatúra néhány tízezer áldozata, akik között számos neves politikus is ott volt, élen a köztársaság elnökével. A tömeggyilkos bűnözők máig szoros kapcsolatban állnak a hivatalos indonéz politikai élet irányítóival, miközben számos áldozatuk máig jogfosztott, ők pedig bűneik szellemében nevelik az indonéz fiatalságot. Érdekes módon ennek a szervezetnek a parádéit elfelejtik elrettentő példaként bemutatni a nyugati televíziókban... transform.hu

2015. October 21. 13:26

A „Nagy Európai Gondolat” valóra válhat – de nem úgy, ahogy azt a balos '68-asok elképzelték: kereszténytelenítve, „nemzetlenítve” - rövid lapszemle

                          Jeszenszky Zsolt közíró szerint a gyökeresen eltérő kultúrák gyors, tömeges „vegyülése” nem egymás megismerését segíti, hanem azonnali konfliktusokat szül. Nagyon is helyénvaló tehát az a kijelentés, hogy Európa az európaiaké és keresztény Európát szeretnénk. Ahogy az is helyes, hogy Kína a kínaiaké, Irán a perzsáké, stb. Ami a politikusoknak évtizedek óta fikarcnyit sem sikerül: egyfajta európai identitást adni a kontinens polgárainak, az egy pillanat alatt sikerülni látszik a bevándorlóknak. Szlovák nacionalisták iszlámellenes tüntetést szerveztek Bősre, ahová a magyar(!) radikálisokat is hívták. Az egykor Magyarország EU-tapsága ellen kampányoló osztrák Szabadságpárt ma Orbán Viktorral és Magyarországgal, mint követendő példával kampányol a szavazatokért Bécsben. Európa népei között az összetartozás érzete, egymás hasonlóságainak megtalálása nagyot lépett előre az iszlamizálódás veszélyének felbukkanásával. A „Nagy Európai Gondolat” tehát, úgy tűnik, valóra válhat – de nem úgy, ahogy azt a balos '68-asok elképzelték: kereszténytelenítve, „nemzetlenítve”, felolvadva a mindenféle -izmusok és -izmus-ellenességek általuk meghatározott kánonjában, hanem természetes úton, úgy, ahogy azt az emberek valóban szeretnék, saját érdekeik, létbiztonságuk védelmében. Mandiner

2015. October 18. 22:46

Az iszlám és a nem iszlám rendszerek összeférhetetlenek - rövidke lapszemle

                                  Alija Izetbegovics, a független Bosznia-Hercegovina első, muszlim államfője szerint az iszlám és a nem iszlám rendszerek összeférhetetlenek. Az iszlám vallás és a nem iszlám alapokra épülő társadalmi és politikai intézmények között sem béke, sem koegzisztencia nem képzelhető el. Magyar Idők

2015. October 18. 22:33

Hogyan kesereg a szélsőséges Népszava az álbaloldal reménytelen helyzetén? – rövid ellenzéki lapszemle

                            Mit szóljunk ahhoz, hogy Gyurcsány valamely, neki nem tetsző bírói ítélet miatt nyilvánosan megfenyegeti az ügyészség és a bíróság munkatársait? Mit gondol az ilyen államférfiú a hatalmi ágak elválasztásáról? Mit gondol a bíróság (és az ügyészség) függetlenségéről? Hogy képzeli azt, hogy – alig burkoltan – megtorlással fenyeget embereket esetleges választási sikere esetén? Hát így festenek ellenzéki „pártjaink”. Részt vállalnak a Jobbik „normalizálásában”, szokványos párttá való átfestésében – ez már megtörtént több nyugati országban is, ahol a fasisztoid szélsőjobboldal bizonyos helyeken a közélet „normális”, szokványos részvevőjének számít. A „demokratikus” magyarországi ellenzéki pártok megadják magukat az erőnek. Voltaképpen belenyugodtak abba, hogy ebben az országban Orbán Viktor uralkodik: mind a kormányzat hívei, mind a legerősebb „ellenzéki” párt (a Jobbik) követői külön-külön és együtt is többen vannak, mint az ő szavazóik. Elvesztették esélyüket a hatalomra. Közben – a menekültválság hatására – az egyébként is közgyűlöletnek örvendő „balliberális” értelmiség megosztottá vált, „egy része behódolt az iszlamofóbiának”, mások megértették, hogy a jobboldal uralma még évtizedekig eltarthat, s a magyar műveltség, művészet, tudomány állami ügy. Egyre több ismert művész, író, tudós nyilatkozza, hogy ő politikailag semleges. Népszava  

2015. October 18. 22:14
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/105