Szörényi levente: A hitetlenség átka ákos képhez

Mert hit nélkül sem alkotni
sem élni nem lehet...
 
kattints a Szörényi-dal linkjére:
https://www.youtube.com/watch?v=MTo3YulxpyY
 
Szörényi levente: A hitetlenség átka
 
Ha nem hiszed, hogy érdemes
miért kezdted el
Ha nem hiszed, hogy sikerül
mért vállaltad fel
Ha nem hiszed, hogy megéri
a fáradságodat
A korlátok közt mért keresnél
mindig kiutat
 
Ha nem hiszed, hogy érdemes
mért indultál el
Ha nem hiszed, hogy sikerül
mért nem adtad fel
Ha nem hiszed, hogy megéri
a szenvedéseket
Mért nem dobod el magadtól
ezt az életet
 
Nem lehet, nem lehet
értsétek meg, nem lehet
Hit nélkül sem alkotni
sem élni nem lehet
 
Ha nem hiszed, hogy érdemes
mért mozdul kezed
Ha nem hiszed, hogy sikerül
magad vagy ellened
Ha nem hiszed, hogy megéri
hunyd le a szemed
És fordulj el, vagy fordulj fel
hogy eltemessenek
 
Nem lehet, nem lehet
értsétek meg, nem lehet
Hit nélkül sem alkotni
sem élni nem lehet
C:\Users\user\Pictures\képp  Mert hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet.jpg

2020. January 23. 00:00

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról - a költő mondja el világhírű versét

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról - a költő mondja el világhírű versét
 
kattints a videóra!
https://www.youtube.com/watch?v=HoMuzEY7Wa4
 
A teljes vers:
Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,
 
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van
 
nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal morse-jében,
 
nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan
 
pattogtatott "vigyázz!"-ban,
"tűz!"-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,
 
nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,
 
a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan
 
fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet
 
növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,
 
ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurráhkban, énekekben,
 
hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,
 
kürtben, az operában,
épp oly hazug-harsányan
zengő szoborkövekben,
színekben, képteremben,
 
külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban
 
s abban,
megállt a kapualjban;
 
hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;
 
ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,
 
abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;
 
nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;
 
az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves;
 
az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,
 
ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,
 
nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorában,
mint légy a borban,
 
mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,
 
mert szépnek csak azt véled
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,
 
tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,
 
mintha nyitva az ablak
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,
 
ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,
 
fönt a Tejút is már más:
határsáv, hol a fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,
 
a nyüzsgő égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,
 
a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;
 
húnyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;
 
vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;
 
cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;
 
a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor zuhogásban,
az égigérő rácsban,
 
a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,
 
s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;
 
mint víz a medret
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből?
ő néz rád a tükörből,
 
ő les, hiába futnál,
fogoly vagy, s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,
 
beivódik, evődik
velődig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,
 
néznél, de csak azt látod,
mit ő eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdőtűz gyufaszálból,
 
mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is ő vigyáz már,
gyárban, mezőn, a háznál,
 
s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,
 
bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
gyermeked neki nemzed,
 
hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;
 
vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben, 
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;
 
mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,
 
mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.
 
1950

2019. December 30. 00:00

Szélkiáltó : Három karácsonyi dal - rövid VIDEÓ!

                       

kattints a VIDEÓRA!

http://www.youtube.com/watch?v=wqlLE1wiIc4&feature=youtu.be

2019. December 26. 00:00

Karácsonyi magyar népszokások - Kántálás - Dűvő Népzenei Együttes - Karácsonyi kántálás - VIDEÓ! - népzene és dal

                         


Karácsonyi magyar népszokások - Kántálás - Dűvő Népzenei Együttes - Karácsonyi kántálás - VIDEÓ!
 
fotón: Kántáló református fiatalok - Temesvár - Partium
 
Kántálás:
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. 
Az elnevezés a köszöntő énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni este, az éjféli óráig. 
 
kattints a VIDEÓRA, és a képekre - érdemes! 
http://www.youtube.com/watch?v=u8CM5AzPzdk

2019. December 26. 00:00

Karácsonyi magyar népszokások - Regölés - Regősének - rövid VIDEÓ!

                       


Karácsonyi magyar népszokások - Regölés
Regősének - rövid VIDEÓ!
 
Regölés:
István napjától, december 26-tól újévig jártak a regősök.
 
A regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés – bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás volt.
 
Különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak a ház lakóinak.
 
kattints a VIDEÓRA és a képekre - érdemes!:
https://www.youtube.com/watch?v=qTwheptLGT8

2019. December 25. 00:00

A, a, a - karácsonyi népdal feldolgozás - rövidke VIDEÓ!

                         

 A, a, a - karácsonyi népdal feldolgozás - rövidke VIDEÓ!

kattints a VIDEÓRA:

http://www.youtube.com/watch?v=75fLpktbx60

2019. December 25. 00:00

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony - Kormorán együttes előadásában - rövid VIDEÓ!

                       

Ez Európa!
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony - Kormorán együttes előadásában - rövid VIDEÓ! 
 
kattints a rövidke Videóra!
http://www.youtube.com/watch?v=mm2vmUjULcc 
 
Itt van a szép karácsony
1929
 
Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi fínom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e?
 
Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született.
 
Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhitat 
minden szívet átitat.
 
Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép.
 
Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 
 
Dsida Jenő (1907-1938) - erdélyi költő

2019. December 25. 00:00

Jeles napok - Karácsonyi magyar népdalok - Teljes album!

                           

kattints a NAGYLEMEZRE - érdemes!

https://www.youtube.com/watch?v=AAoNudElUqw&list=PLAE7EBDE057DC1D16

2019. December 25. 00:00

Ady Endre: Kis karácsonyi ének - VIDEÓ!

                                 

Kattints a VIDEÓRA:

https://www.youtube.com/watch?v=oOIBEkqJhJA

2019. December 24. 00:00

ez a jó Csendes éj - Teljes album - összes számmal!

                         

Európa ez!
Karácsony szenteste van!
 
Kellemes karácsonyt kívánunk minden barátunknak!
Patrióta Európa Mozgalom vezetői és fészbuk oldalának szerkesztői
 
Osszuk meg ezt az anyagot, hogy sokan hallgathassák a gyönyörű karácsonyi dalokat!
 
Csendes éj - Teljes album - összes számmal!
 
kattints a NAGYLEMEZRE - érdemes!
https://www.youtube.com/watch?v=jTbskYrEYpw
 
fotókon: Téli képek a havas Erdélyből, valamint
Sassetta (1392-1450) -  A háromkirályok útja

2019. December 24. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/49