Jönnek a boldog szép napok - Nagy Feró és Bagi Iván

Jönnek a boldog szép napok - Nagy Feró és Bagi Iván

A régi sláger újratöltve a járványtól való szabadulásunk hajnalán

https://www.youtube.com/watch?v=EbUcqbS5Usk

C:\Users\user\Pictures\Jönnek a boldog szép napok - Nagy Feró és Bagi Iván.png

2021. April 25. 00:00

A Dunánál - József Attila ülő szobra - Budapest

A Dunánál - József Attila ülő szobra - Budapest
 
Hangfelvételről meghallgatható a vers - elmondja: Latinovits Zoltán
 
"A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna."
 
A Dunánál - részlet
 
József Attila (1905-1937) - költő
 
kattints a hangfelvételre és a képekre - érdemes!
https://www.youtube.com/watch?v=bg_Y0VHr3XQ

2021. February 08. 00:00

ez a jó Csendes éj - Teljes album - összes számmal!

                         

Európa ez!
Karácsony szenteste van!
 
Kellemes karácsonyt kívánunk minden barátunknak!
Patrióta Európa Mozgalom vezetői és fészbuk oldalának szerkesztői
 
Osszuk meg ezt az anyagot, hogy sokan hallgathassák a gyönyörű karácsonyi dalokat!
 
Csendes éj - Teljes album - összes számmal!
 
kattints a NAGYLEMEZRE - érdemes!
https://www.youtube.com/watch?v=jTbskYrEYpw
 
fotókon: Téli képek a havas Erdélyből, valamint
Sassetta (1392-1450) -  A háromkirályok útja

2020. December 24. 00:00

''Nagy öröm volt'' - Horthy Miklós bevonulása Csíkba - Csíkdánfalvára - 1940 - rövid VIDEÓ!

                     

A néhai drága emlékű csíkdánfali Szabó Ferenc és Szabó Ilonka is emlékeztek a csodálatos 1940-es esztendő történéseiről: ''Nagy öröm volt'' ...
 
Horthy Miklós bevonulása Csíkba - Csíkdánfalvára - 1940 - rövid VIDEÓ!
 
kattints a rövid VIDEÓRA!
http://www.youtube.com/watch?v=uSG7cmp6PSA

2020. July 09. 00:00

Simándy József - Bánk bán - Hazám, hazám - énekel: Simándy József - rövidke VIDEÓ!

                           

Simándy József - Bánk bán - Hazám, hazám...
énekel: Simándy József - rövidke VIDEÓ!
 
kattints a VIDEÓRA:
https://www.youtube.com/watch?v=SXYqIKDjS0M

2020. July 04. 00:00

Somogyváry Gyula (1895-1953) - Magyar Miatyánk 1919-ben - rövid VIDEÓ!

                   

Somogyváry Gyula (1895-1953) - Magyar Miatyánk 1919-ben - rövid VIDEÓ - és vers írott változata!
 
kattints a VIDEÓRA - érdemes!
http://www.youtube.com/watch?v=dn06qYa47yw
 
Van-e imádság, forróbb, könyörgőbb,
mint a miénk most? - Kínok imája! -
Nyisd meg Nagyúr a fellegek kárpitját
s irgalmas szívvel, figyelmezz rája.
Nincs annyi fűszál, libanoni lejtőn,
mint ahány könnycsepp bús magyar
szemekbe,
hallgass meg kérünk, jaj, most az egyszer
Miatyánk,
ki vagy a mennyekbe'!
Könyörgünk! Nézz ránk, hisz az nem lehet,
hogy síró szóval pusztába kiáltsunk!
Sok volt a vétkünk - nagy büszkeségünk.
felhőkig járt az álmodásunk -
de most bánattól gyötrötten mondjuk:
Szenteltessék meg a Te neved!
 
Végigvertél a borzalommal
és mégis, most is széthúzunk, látod.
Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,
jöjjön el végre a Te országod!...
Ugye nem szórod szét ezt a népet,
bujdosónak a nagy világba,
hiszen Te hoztad Ázsiából
s verted, de védted a pusztulástól
ezer évig! Mondd csak: hiába... ?!
 
Voltunk a véres védőbástyád
s voltunk villámló ostorod,
tégy velünk, ahogy megérdemeljük,
legyen meg a Te akaratod!
 
Küldjed szívünkbe a szerelmes békét,
s küldd az erőt a rossz karunkba!
 
Küldj halk esőt a földjeinkre
S legyen gondod a barmainkra...!
Önts enyhülést a lelkek tüzére,
 
s tudsz: szeress! Ha kell: fenyíts!
csak legyen béke, boldog megértés,
miképpen menyben, úgy a földön is.
 
Nézd: éhezünk, rongyokba járunk,
nincsen koldusabb néped minálunk.
Nézzed a gyermek éhező száját,
asszonyainknak bús Kálváriáját,
ha Te nem segítesz: elveszünk!
Ó, add meg hát a napi kenyerünk...!
 
Nagyúr! Vétekkel, igaz, megrakódtunk,
gőgösek közt, bizony elsők voltunk,
de most a házunk hamva van fejünkön
s a bűnbánat megtépte köntösünket,
Isten! Istenes szerelemmel
bocsásd meg a mi vétkeinket...!
 
Minket megvertél magyar-Isten
és megverted az őseinket.
De fiainknak minden más nép,
felejtse el apái vétkét
- sok számolatlan számadásunk -
miképpen mi is megbocsátunk
a mi ellenünk vétkezőknek...
 
Torkunk rekedt a rimánkodástól...
az ős magyar föld: merülő gálya.
Jaj!
Tedd a szent kezed föléje,
oltalmazd meg, vigyázz rája
és ne vigy minket a kísértésbe!
 
A tenyereden, Isten-apánk
hordod az ember-milliókat.
Mi is elférünk békében ottan,
csak vesd ki köztünk az árulókat!
 
Nem kell minékünk más hódolása
és nem vágyik a magyar sehová sem,
csak engedj élni...tüzekbe nézni...
tilinkószónál... mesét mesézni
és szabadíts meg a gonosztól!!!
Ámen
 
Somogyváry Gyula (1895-1953) - író, újságíró, országgyűlési képviselő

2020. July 03. 00:00

Alsó-Garam mente - Kenutúra a kurtaszoknyás falvak között - HD minőségű rövid VIDEÓ!

Ismerjük meg Kárpát-hazánkat!
 
Alsó-Garam mente – Kenutúra a kurtaszoknyás falvak között – HD minőségű rövid VIDEÓ!
 
Nézzük meg ezt a rövidfilmet is - ismerjük meg Kárpát-hazánkat, ismerjük meg gyökereinket! 
Osszuk meg az anyagot, hogy sokan megismerhessék! 
 
kattints a VIDEÓRA- érdemes! 
https://www.youtube.com/watch?v=DEJKYChx4r4&list=PLpBqJgTiIEqxcEXKaODUAUaC8SeE9iTHq&index=5

                           

2020. June 15. 00:00

A Római Lazio futballcsapat himnuszát - az 56-os magyar szabadságharcról szóló dalt - állva énekelte a lelkes hallgatóság Orbán Viktor római beszéde közben 2019. szeptember 21-én.

A Római Lazio futballcsapat himnuszát - az 56-os magyar szabadságharcról szóló dalt - állva énekelte a lelkes hallgatóság Orbán Viktor római beszéde közben 2019. szeptember 21-én.

(A dalszöveg magyarul is, és a himnusz linkje, illetve a teljes Orbán-beszéd alább található!)

Az olasz labdarúgó bajnokság egyik élvonalbeli együttesének, a Lazio Rómának a himnusza valóban az 1956-os magyar forradalomnak és szabadságharcnak állít emléket.

Az otthoni mérkőzéseit a római olimpiai stadionban játszó Lazio szurkolóinak több tízezres tömege minden mérkőzésen elénekli az Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest c. dalt, amely a klub himnusza is egyben.

Ez a magyar nemzetet dicsőítő és a szabadságharcnak leverését közömbösen szemlélő világot, világhatalmakat ostorozó dal.

Az olasz dal teljes szövegét, és annak nyersfordítását, valamint a dal énekelt változatát, illetve a teljes Orbán-beszédet az alábbiakban közzétesszük:

Avanti ragazzi di Buda

Előre, budai srácok!

avanti ragazzi di Pest

Előre, pesti srácok!

studenti, braccianti, operai,

Diákok, napszámosok, munkások,

il sole non sorge piu ad Est.

a nap többé nem Keleten kel.

Abbiamo vegliato una notte

Átvirrasztottunk egy éjszakát,

la notte dei cento e piu mesi

száz és még több hónap éjszakáját,

sognando quest'alba d'ottobre,

októbernek ezen hajnaláról álmodva,

quest'alba dei giovan'ungheresi.

a magyar fiatalság ezen hajnaláról.

Ricordo che avevi un moschetto

Emlékszem volt egy puskád,

su portalo in piazza, ti aspetto,

hozd le a térre, várlak,

nascosta tra i libri di scuola

a tankönyvek közt elrejtve

anch'io portero una pistola.

én is viszek egy pisztolyt.

Sei giorni e sei notti di gloria

Hat dicsőséges napon és éjjelen át

duro questa nostra vittoria

tartott a győzelmünk,

ma al settimo sono arrivati

de a hetedik napon megérkeztek

i russi con i carri armati.

az oroszok a harckocsikkal.

I carri ci spezzan le ossa,

A tankok összezúzzák a csontjainkat,

nessuno ci viene in aiuto

senki sem nyújt segítséget,

il mondo e rimasto a guardare

a világ csak bámul

sull'orlo della fossa seduto.

a sír széléről.

Ragazza non dirlo a mia madre

Leány, ne mondd meg anyámnak,

non dirle che muoio stasera

ne mondd meg, hogy meghalok ezen az estén,

ma dille che sto su in montagna

mondd azt, hogy a hegyekben vagyok,

e che tornero a primavera

és visszatérek tavasszal.

Compagni noi siam condannati,

Bajtársaim, végünk,

sconfitta e la rivoluzione

a forradalmat leverték,

fra poco saremo bendati

nemsokára bekötött szemmel

e messi davanti al plotone

az osztag (~kivégzőosztag) elé állítanak.

Compagno il plotone s'avanza,

Bajtársam a sereg halad előre,

gia cadono il primo e il secondo

már elesik az első s a második,

finita e la nostra vacanza,

vége a szabadságunknak,

sepolto l'onore del mondo

a világ becsülete eltemettetett.

Compagno riponi il fucile

Harcostársam, tedd el a fegyvert

torneranno a cantare le fonti

a források újra énekelni fognak

quel giorno serrate le file

a napon, melyen zárjátok a sorokat,

e noi torneremo dai monti

és mi visszatérünk a hegyekből.

Avanti ragazzi di Buda,

Előre, budai srácok!

avanti ragazzi di Pest

Előre, pesti srácok!

studenti, braccianti e operai,

Diákok, napszámosok, munkások,

il sole non sorge piu all'Est.

a nap többé nem Keleten kel.

kattints a dal linkjére:
https://www.youtube.com/watch?v=xGuIM_PPZmQ

utána Orbán Viktor beszédére:
https://www.youtube.com/watch?v=9MrXq6-Yrs4

 

fotó: C:\Users\user\Pictures\Orbán róma beszéd.jpg

2020. March 22. 00:00

A Sugár úti palota - A Magyar Állami Operaház - Budapest - Videó!

                       

kattints a Videóra és a képekre - érdemes! https://www.youtube.com/watch?v=aucwqFya-TE

2020. February 09. 00:00

Magyarország az én hazám

Magyarország az én hazám
 
Ezt minden magyar embernek érdemes meghallgatnia!
 
Kóti Jánoska csodálatos hangját vigye a nagyvilágba Balogh Sándor zeneszerző-karmester zenei köntösében a szeretet.
 
Kérünk mindenkit népszerűsítse a klipet. A zene gyógyító ereje láthatóvá válik ebben a pár percben.
 
Énekeljünk együtt Jánoskával, akitől megtanulhatjuk milyen csodálatos érzés őszintének lenni.
 
Elleshetjük ennek a vak kisgyermeknek kitartását, fantasztikus erejét-hogy mi is olyanok lehessünk mint ő.
Egy igaz ember.
 
kattints a VIDEÓRA - fontos - érdemes!
https://www.youtube.com/watch?v=0BnWnfuFKig

2020. February 07. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

3. oldal/49